FACHINETTI, Michele

traži dalje ...

FACHINETTI, Michele, pjesnik i prozni pisac (Vižinada, 7. X. 1812 — Vižinada, 22. X. 1852). Gimnaziju je polazio u Kopru a od 1930. studirao na Medicinskom fakultetu u Padovi. God. 1835. upisao se na Pravni fakultet gdje je diplomirao 1840. Od 1837. pretežito je živio u Vižinadi te upravljao obiteljskim dobrima. Uz pjesništvo bavio se i politikom; naklonjen republikanskim idejama od 1846. pisao je političke članke u listu Osservatore triestino, potom u tršćanskom Il Messaggiero dell’Adria, udinskom Il Friuli, goričkom L’Eco dell’Isonzo te Giornale di Gorizia. God. 1848. imenovan je istarskim zastupnikom u bečkom saboru. U listopadu 1850. počeo je u Trstu izdavati kulturni i prosvjetni list namijenjen istarskom puku Il Popolano dell’Istria, koji je nakon nepune godine dana prestao izlaziti. Održavao je veze s uglednim istarskim književnikom P. Besenghijem degli Ughijem te s više talijanskih kulturnih djelatnika (S. Pellico). Pjesme je počeo objavljivati 1837. u tršćanskom listu La Favilla. Fachinettijev književni opus sadržava tridesetak soneta, nešto lirskih pjesama, mali ep Frate Felice (1847) te dvadesetak proza. Ta su djela poslije njegove smrti objavljena u knjizi Poesie e prose. U Fachinettijevoj poeziji pretežu romantičarski motivi, napose domoljublje i pobožnost, a sjetni ugođaji dali su mu pridjevak melankolična pjesnika. U stihovanu epu Frate Felice, u kojemu je po uzoru na A. Manzonija prepleo povijest i maštu, također se priklonio romantičarskom ukusu onoga doba. Njegova proza odgojnog je i moralističkog tona, vezana uz povijesne i pseudopovijesne motive te odiše odanošću Italiji. U nekim se tekstovima uspio osloboditi konvencija iskazujući pjesničku osobnost.

DJELA: Poesie e prose di Michele Fachinetti istriano. Capodistria 1865. — Lettere di Michele Fachinetti. Parenzo 1934.
 
LIT.: C. A. C.: Cenno intorno alla vita e agli scritti dell’autore (predgovor u: M. Fachinetti, Poesie e prose. Capodistria 1865, str. VII–XII). — Sulla corrispondenza epistolare di Michele Fachinetti (uvod u: Lettere di Michele Fachinetti. Parenzo 1934, str. 5–6). — S. Cavazza: Michele Fachinetti (u: Dizionario biografico degli Italiani, 44. Roma 1994, str. 95–98). — V. Glavinić: Književnost Istre na talijanskom jeziku. Pazinski memorijal, 19(1995) 23/24, str. 65.
 
Vera Glavinić (1998)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i znakovi

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

FACHINETTI, Michele. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 20.4.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/fachinetti-michele>.