FAJDETIĆ, Vladimir

traži dalje ...

FAJDETIĆ, Vladimir, muzikolog, violinist i glazbeni pedagog (Lički Novi, 17. XII. 1924 — Rijeka, 10. VII. 1981). Diplomirao 1955. jugoslavenske književnosti i francuski jezik pri Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Violinu učio u M. Šlika u srednjoj školi zagrebačke Muzičke akademije. Muzikologiju studirao u D. Cvetka pri Filozofskom fakultetu u Ljubljani gdje je diplomirao 1964. Od 1951. do umirovljenja 1979. violinist u opernom orkestru Narodnoga kazališta »Ivan Zajc« u Rijeci. Predavao glazbeno-teoretske predmete na Prvoj riječkoj hrvatskoj gimnaziji (1961–72), Pedagoškoj akademiji (1966–68) i Teologiji u Rijeci (1975–81). Surađivao više godina na Radiostanici Rijeka emisijama namijenjenim promicanju glazbene umjetnosti među mladeži. Pisao osvrte i rasprave u Riječkoj reviji (1955–70), Sv. Ceciliji (1963; kasnije do smrti vodio stalnu rubriku Pregled glazbenog života u Rijeci), Zvuku (1961) i povremeno u riječkom Novom listu. Istraživao posebice narodnu i umjetničku glazbu u Istri (Razvoj umjetničke glazbe u Istri u doba Narodnog preporoda. Riječka revija, 1962, 5–6; Dvije narodne mise iz Istre i glazbeni prilog Misa iz Mune. Sv. Cecilija, 1974, 4), zatim odnose književnika prema glazbi (Preludij bez kadence. Vjenceslav Novak — poznati književnik i nepoznati glazbenik. Riječka revija, 1959, 6), rad riječkoga graditelja gudaćih instrumenata F. Kresnika te crkvenu glazbu. U svom najopsežnijem djelu nastojao osvijetliti životni put Franje Krežme.

DJELA: Franjo Krežma, hrvatski violinski virtuoz XIX stoljeća u svom i našem vremenu. Osijek 1982.
 
LIT.: N. Njirić i S. Žmikić: Vladimir Fajdetić. Sv. Cecilija, 51(1981) 3, str. 74. — N. Njirić: V. Fajdetić, Franjo Krežma (prikaz knjige). Ibid., 53(1983) 3, str. 71.
 
Ivona Ajanović-Malinar (1998)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i znakovi

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

FAJDETIĆ, Vladimir. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 18.5.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/fajdetic-vladimir>.