FANCEV, Mladen

traži dalje ...

FANCEV, Mladen, brodograđevni inženjer i hidrodinamičar (Karlovac, 3. V. 1925 — Zagreb, 19. IV. 1987). Gimnaziju završio 1944. u Karlovcu, studij brodogradnje 1954. na Tehničkom fakultetu te 1974. doktorirao tezom Hidrodinamička konstrukcija oblika brodskog trupa minimalnog otpora valova na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu. Specijalizirao se na području istraživanja gibanja brodova na valovima u Stevens Institute of Technology u Hobokenu (New Jersey, SAD, 1961). Od 1954. radi u Brodarskom institutu u Zagrebu, 1961. načelnik odjela za ispitivanje brodova, 1966. izabran za višega znanstvenog suradnika, 1969–72. predsjednik prvoga Naučnog vijeća instituta. Istovremeno je predavao na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu, od 1977. kao voditelj katedre za hidrodinamiku, a utemeljio je i hidrodinamički laboratorij. Mehaniku fluida predavao je i na Višoj tehničkoj školi u Zagrebu (1966–70) te na višim školama u Varaždinu i Bihaću. — Znanstveno je djelovao na području otpora i propulzije broda, gibanja broda na valovima te teorijske hidrodinamike. Uz udžbenike objavljivao je znanstvene i stručne članke u domaćim i stranim časopisima i zbornicima: Transactions (London 1956), Bulletin ATMA (Pariz 1957), Mornarički glasnik (Beograd 1967), Brodogradnja (1973), Strojarstvo (1973), Teorija i praksa brodogradnje (1974, 1978, 1980, 1984) i Zbornik radova Fakulteta strojarstva i brodogradnje (1985); bio je suradnik Tehničke i Vojne enciklopedije. Autor je više studija i projekata s područja teorijske i eksperimentalne mehanike fluida i brodske hidrodinamike. Bio je članom Kraljevskog društva brodograditelja u Londonu (1960–80) i komiteta Međunarodne konferencije bazena za ispitivanje brodskih modela (1971–78). Za znanstveni prinos na području hidrodinamike dobio je 1978. Nagradu »Nikola Tesla«.

DJELA: Problemi otpora i propulzije brodova (suautor A. Sentić). Zagreb 1956.
 
LIT.: Spomenica Fakulteta strojarstva i brodogradnje 1919–1969. Zagreb 1970, 159. — Brodarski institut 1948–1978. Zagreb 1978, 106. — Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu u razdoblju od 1969. do 1979. Zagreb 1979, 66. — (Nekrolozi): Brodogradnja, 35(1987) 1, str. 4; Strojarstvo, 29(1987) 3/4, str. 232. — J. Lovrić: Prof. dr. Mladen Fancev. Naše more, 34(1987) 3/4, str. 198–199. — Tehnički fakulteti 1919–1994. Zagreb 1994, 322, 333, 336.
 
Tatjana Delibašić (1998)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i znakovi

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

FANCEV, Mladen. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 22.5.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/fancev-mladen>.