FANFONJA, Krševan

traži dalje ...

FANFONJA, Krševan (Faffognis, Fafogna, Fafoneis, Fafonia, Fanfogna, Fanfonia; Grisogonus), biskup (XIII/XIV. st.). Sin zadarskog plemića Dese. Kao župnik crkve sv. Marije Velike u Zadru (1319), spominje se među zadarskim glagoljašima. Šibenski je biskup 1320–40. Za njegova djelovanja dodijelilo je šibensko plemićko vijeće (23. IV. 1320) zemljište za gradnju novoga franjevačkog samostana u gradu, a biskupija proširena pripajanjem otoka Žirja i Arte (1324). Posreduje u izmirenju šibenske i trogirske općine (1333) i odlazi kao poslanik u Avignon. God. 1338. spominje se kao sudac u sporu Zadra i Nina oko dobara sv. Nikole u Zadru.

LIT.: D. Farlati: Illyricum sacrum, 4. Venetiis 1769, 460–461. — C. F. Bianchi: Zara cristiana, 1. Zara 1877, 199–200. — G. A. Galvani: Il Re d’armi di Sebenico, 1. Venezia 1884, 26–27. — G. Sabalich: Guida archeologica di Zara. Zara 1897, 479. — T. Smičiklas: Diplomatički zbornik, 8–10. Zagreb 1910–1912. — K. Stošić: Galerija uglednih Šibenčana. Šibenik 1936, 26–27. — V. Cvitanović: Prilog poznavanju kulturne povijesti na zadarskom području (glagoljica). Radovi Instituta JAZU u Zadru, 1963, 10, str. 337. — J. Barbarić i J. Kolanović: Šibenski diplomatarij. Šibenik 1986.
 
Lovorka Čoralić (1998)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i znakovi

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

FANFONJA, Krševan. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 22.5.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/fanfonja-krsevan>.