FANFONJA, Šimun

traži dalje ...

FANFONJA, Šimun (Fanfogna, Simeone), ratnik (Zadar, 7. IV. 1663 — Lendinara, 6. III. 1707). Sin zadarskog plemića i viteza sv. Marka Frane, od kojeg svi članovi njegove loze nose titulu kneževa (conte), i Lucije Ljubavac. U ranoj mladosti stupio u mletačku vojnu službu. U morejskom ratu 1684–99. zapovjednik je mletačke vojske iz Dalmacije u kopnenim i pomorskim bitkama u našim krajevima, Albaniji i na Levantu. Nakon mirovnog ugovora u Srijemskim Karlovcima 1699. vraća se u Dalmaciju te zastupa mletačku stranu u pregovorima oko razgraničenja novoosvojenog teritorija (acquisto nuovo). Od 1704. zakupac desetine u Bukovici i Kotarima, gdje postupci njegovih skupljača te godine izazivlju seljačku bunu. God. 1705. imenovan je višim vojnim zapovjednikom mletačke vojske (sargente generale di battaglia). Tijekom rata za španjolsku baštinu 1701–14. zapovjednik je 8000 mletačkih vojnika upućenih u Italiju, u područje donjeg dijela rijeke Pada. Oboljevši od malarije, umire u Lendinari, gdje mu je Tadej Cattaneo održao, i iste godine objavio posmrtni govor. Pokopan je u benediktinskoj crkvi sv. Marije u Zadru. Njegov nadgrobni spomenik ubraja se u bolja djela baroknoga kiparstva u Dalmaciji.

LIT.: Š. Ljubić: Dizionario biografico degli uomini illustri della Dalmazia. Vienna—Zara 1856, 129. — C. G. F. Heyer von Rosenfeld: Der Adel des Königreichs Dalmatien. Nürnberg 1873, 42. — C. F. Bianchi: Fasti di Zara. Zara 1888, 104. — A. Nani: Zara e i suoi dintorni. Zara 1897, 114. — G. Sabalich: Huomeni d’arme di Dalmazia. Zara 1909, 23. — S. Antoljak: Bune pučana i seljaka u Hrvatskoj. Zagreb 1956. — K. Prijatelj: Spomenici Zadra XVII i XVIII stoljeća. Zadar. Zbornik. Zagreb 1964, 576–577. — I. Petricioli: Umjetnička baština samostana sv. Marije u Zadru. Radovi Instituta JAZU u Zadru, 1967, 13/14, str. 92, 93. — T. Raukar, I. Petricioli, F. Švelec i Š. Peričić: Zadar pod mletačkom upravom. Zadar 1987, 553, tabla XLI. — K. Prijatelj: Barokne umjetnine u crkvi sv. Krševana u Zadru. Zadarska revija, 39(1990) 2/3, str. 333, 342.
 
Lovorka Čoralić (1998)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i znakovi

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

FANFONJA, Šimun. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 18.5.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/fanfonja-simun>.