FANTINI, Domenico

traži dalje ...

FANTINI, Domenico, vjerski pisac (Campese kraj Bassana, 7. VII. 1843 — Dubrovnik, 20. II. 1919). Stupa u red Družbe Isusove 1867; novicijat provodi u Gorheimu u Njemačkoj, filozofiju studira u Eppanu, a teologiju u Innsbrucku. Nakon završenog studija dolazi u Dalmaciju i 1874–84. bio kapelan te 1884–88. župnik u Stravči u Konavlima, gdje je otvorio i vodio pučku školu. Potkraj 1888. premješten je u Split, a 1889. u Dubrovnik gdje je kao upravitelj crkve sv. Ignacija uredio kapelu Lurdske Gospe i vodio crkvene bratovštine. Surađivao je u glasilu venecijanske isusovačke pokrajine prilozima o vjerskim prilikama u Stravči i Dubrovniku (Lettere edificanti della Provincia Veneta d. C. d. G. Venezia 1889, 1905–06, 1910).

LIT.: A. Aldegheri: Breve storia della Provincia Veneta d. C. d. G. dalle sue origini fino ai nostri giorni (1814–1914). Venezia 1914, str. (22)(100–102). — F. K. Hammerl: O. Dominik Fantini Družbe Isusove (1843–1919). Dubrovnik 1919. — S. Dragičević: Domenico Fantini (u: Spomenica pokojnika iz Družbe Isusove koji su djelovali u hrvatskim zemljama, II/1, str. 185–211; rkp. u Arhivu Hrvatske pokrajine DI u Zagrebu).
 
Mijo Korade (1998)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i znakovi

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

FANTINI, Domenico. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 18.5.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/fantini-domenico>.