FANTONI, Raimund

traži dalje ...

FANTONI, Raimund, strojarski inženjer (Virje, 7. X. 1880 — Zagreb, 23. IX. 1968). U Zagrebu završio srednju tehničku školu 1899. i kao eksternist realnu gimnaziju 1904, a Visoku tehničku školu 1909. u Beču, gdje se specijalizirao 1911. kao stipendist hrvatske Zemaljske vlade. Do 1910. radio u privatnoj praksi, a zatim u državnoj službi. God. 1918. postao je nastavnik, poslije suplent i 1920. redoviti profesor strojarstva i elektrotehnike na Gospodarsko-šumarskom fakultetu u Zagrebu. Surađivao je u gradnji strojarskih uređaja za vodovode na Sušaku i u Novom Vinodolskom, u gradnji električnih centrala u Novoj Gradiški, Pleternici, Vinkovcima i Lepoglavi, proširenju električnih centrala u Sisku, Vukovaru i Novoj Gradiški, rekonstrukciji rasvjete u zagrebačkom HNK, u gradnji tvornica glinene robe u Novigradu, sadre u Blagaju, šešira u Galdovu, leda i hladionice na Sušaku, više crpnih postaja za melioraciju te izradio osnove za iskorištenje vodnih snaga Očure, Gradne, Blizneca, Gacke i Like te Plitvičkih jezera. Bio jedan od osnivača Kemijske industrije d. d. u Zagrebu 1918, a bavio se i modeliranjem zrakoplova. Znanstvenim i stručnim radovima surađivao u Narodnim novinama (1913), Tehničkom listu (1913), Vijestima Hrvatskog društva inžinjera i arhitekata (1913–14), Narodnom bogatstvu (1923), Poljoprivrednom glasniku (Novi Sad 1923, 1926), Gospodarskom listu (1924, 1930–31), Godišnjaku Sveučilišta Kraljevine Jugoslavije u Zagrebu (1924/25, 1928/29), Fortschritte der Landwirtschaft (Beč—Berlin 1927, 1931), L’Industria (Milano 1930, 1934), Šumarskom listu (1931), Patent (1932, 1936), Arhivu Ministarstva poljoprivrede (Beograd 1934, 1936), Hrvatskoj straži (1934), Ličkom kalendaru (1934), Technik der Landwirtschaft (Berlin 1934), Deutsche Landwirtschaftliche Presse (Berlin 1937), La Rivista di meccanica agraria (Rim 1937), Bulletin mensuel de renseignement technique (Rim 1938), Poljoprivrednoj naučnoj smotri (1939–40), Gospodarskom glasniku (1941), Hrvatskom šumarskom listu (1942, 1945), Macchine e motori agricoli (Bologna 1957). Napisao je prvu knjigu cjelokupnoga gospodarskog strojarstva u Hrvatskoj.

DJELA: Električna centrala u Zagrebu. Zagreb 1913. — Gospodarsko strojarstvo (Poljoprivredne mašine). Zagreb 1929. — Opće strojarstvo. Zagreb 1949. — Strojevi pilane. Zagreb 1952. — Poljoprivredni strojevi. Zagreb 1954.
 
LIT.: A. Ogrizek: R. Fantoni, Gospodarsko strojarstvo. Gospodarski list, 88(1929) 4, str. 60. — V. Škorić: R. Fantoni, Gospodarsko strojarstvo. Gospodarska smotra, 1929, 1/2, str. 42–43. — Spomenica 1942–1943. Tehničkog fakulteta Hrvatskog sveučilišta u Zagrebu. Zagreb 1943, 110. — A. Pisačić: Izkorišćenje vodnih snaga Like i Gacke. (Prema podacima sveuč. prof. ing. R. Fantonia). Hrvatski narod, 6(1944), 1205, str. 3. — V. Čehovim: Prof. Ing. R. Fantoni, Strojevi pilane. Šumarski list, 75(1951) 11, str. 482. — J. S.: Osvrt na knjigu »Strojevi pilane« od prof. Ing. R. Fantoni. Ibid., 76(1952) 4, str. 116–118. — Šumarska nastava u Hrvatskoj 1860–1960. Zagreb 1963, 416–417.
 
Mira Kolar-Dimitrijević (1998)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i znakovi

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

FANTONI, Raimund. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 18.5.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/fantoni-raimund>.