FARČIĆ, Petar

traži dalje ...

FARČIĆ, Petar, pisac (Vela Luka, 13. VI. 1864 — Vela Luka, 22. II. 1937). U rodnom mjestu završio osnovnu školu, a služeći u austrougarskoj mornarici naučio njemački i talijanski jezik te poslije i ruski. Poljodjelstvom se povremeno bavio do kraja života. U Veloj Luci bio je sudski vještak, pisar mjesnoga glavara, a nakon osnutka općine 1898. općinski službenik, pomoćnik tajnika, tajnik i prisjednik općine do 1912. te upravitelj 1921–24. i 1932–33. Prvotno je bio narodnjak pa pravaš te član Hrvatske stranke i 1910. tajnik njezina mjesnog odbora, a 1910–12. i potpredsjednik čitaonice »Hrvatski napredak«. Nakon I. svjetskog rata i internacije potkraj 1918. u Anconi i Potenzi, u koju je odveden kao protivnik talijanske okupacije, mijenja svoje nacionalno i političko uvjerenje, postaje pristaša velikosrpske politike i režima te član Radikalne stranke. Zbog svoje režimske politike na položaju općinskog upravitelja sukobio se s Velolučanima i bio 1924. na njihov zahtjev uz potporu članova HRSS smijenjen. Pisao je nazdravičarske, ljubavne i satirične pjesme, skupljene u tri rukopisna sveska: Popivkinje, Plemenita knjiga o ljubavi i Keka. U Italiji je napisao prozu Zgodopis moje mladosti – zapisi iz talijanske internacije, koju u dvije uvezane knjige pisane strojopisom čuva njegov unuk Zoran Gugić, novinar u Zagrebu. Također se zanimao za prošlost i starine svog mjesta te skupio arheološku zbirku (posuđe i mozaici s velolučkih lokaliteta te više od 2000 komada novca iz rimskoga carskog vremena, većinom lokalne provenijencije).

LIT.: Zbornik otoka Korčule, 1(1970) str. 281. — F. Oreb: Počeci zaštite spomenika na otoku Korčuli. Godišnjak zaštite spomenika kulture Hrvatske, 10–11(1984–85) str. 14–15. — F. Mirošević: Hrvatski narodni pokret u Veloj Luci. Luško libro, 1993, 1, str. 73–89. — F. Oreb: Kulturološko i političko značenje zabavno-poučnog društva »Hrvatski napredak« u Veloj Luci i njegova uloga u narodnom preporodu. Ibid., 1994, 2, str. 11–40.
 
Karmen Milačić i Redakcija (1998)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i znakovi

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

FARČIĆ, Petar. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 22.5.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/farcic-petar>.