FARKAŠ

traži dalje ...

FARKAŠ (Vukotinović), plemićka obitelj. Potječu iz Hontske županije u Ugarskoj. God. 1690. dobivaju plemićki list i grbovnicu Adam, Tomo, Stjepan, Matija i Ivan. Prvi u Hrvatsku dolazi Josip (1737–?) koji se spominje kao plemićki sudac Požeške županije. U matici plemstva Požeške županije na županijskoj skupštini 16. XI. 1812. zabilježeni su Aleksandar, zastupnik Požeške županije na saboru u Požunu 1832, izabrani županijski podsudac 1837. i izbornik grada Požege 1848, i Mirko (Emerik, Imbro; 1783–1865), vlastelin Lovrečine i školski dobrotvor. Za gradnju škole u Lovrečini Mirko je darovao 15 000 opeka, svu građu, dva jutra oranica i livadu za učitelja. Mirkov je sin političar i preporoditelj Ljudevit (→ VUKOTINOVIĆ). Ljudevitov brat Sigismund (Šišman) završio je studij prava u Zagrebu. God. 1865–67. zastupnik je kotara Vrbovec u Hrvatskom saboru – pristaša Samostalne narodne stranke te 1866. predsjednik županijskog stola u Križevcima. God. 1872. i 1874–75. intendant je HNK u Zagrebu te podupirući i počasni član gospodarskih i kulturnih institucija kao i pretplatnik Domobrana, Gospodarskog lista i Dragoljuba.

LIT.: Hof- und Staats- Schematismus des österreichischen Kaiserthums. Wien 1866. — E. Laszowski: Matica plemstva županije Požeške, Srijemske i Virovitičke 1745–1902. Zagreb 1903. — A. Cuvaj: Povijest školstva kraljevinâ Hrvatske i Slavonije, 1. Zagreb 1910. — J. Kempf: Požega. Požega 1910. — J. Horvat: Politička povijest Hrvatske, 1. Zagreb 1936. — V. A. Duišin: Zbornik plemstva, 1. Zagreb 1938, 230. — S. Gavrilović: Agrarni nemiri u Križevačkoj i Varaždinskoj županiji 1848–1850. Historijski zbornik, (1960) 13, str. 47–110. — Hrvatsko narodno kazalište 1894–1969. Zagreb 1969, 100. — J. Horvat: Kultura Hrvata kroz 1000 godina, 2. Zagreb 1980, 419. — F. Potrebica: Požeška županija za revolucije 1848–1849. Zagreb 1984. — A. Szabo: Središnje institucije Hrvatske u Zagrebu 1860–1873, 2. Zagreb 1988. — Š. Popović: Seljaštvo na vlastelinstvima u Hrvatskoj 1848. Zagreb 1993.
 
Štefanija Popović i Damir Karbić (1998)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i znakovi

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

FARKAŠ. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 18.5.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/farkas>.