FARKAŠ, Kamilo

traži dalje ...

FARKAŠ, Kamilo, dermatovenerolog (Travnik, 1889 — Zagreb, 21. XI. 1978). Studij medicine završio 1913. u Beču, a specijalizaciju iz dermatovenerologije 1923. u Bolnici milosrdnih sestara u Zagrebu. Radio je u Zagrebu kao redarstveni fizik, potom kao primarijus Centralnoga kožno-veneričnog dispanzera. Sudjelovao je pri osnivanju Međunarodnoga staleškog udruženja liječnika – APIM (Association professionelle internationale des médecins) u lipnju 1926. u Parizu, bio izabran korespondentom za Jugoslaviju 1926–29. te 1929. njegovim predsjednikom. U toj se organizaciji zauzimao za tješnju suradnju s Međunarodnim uredom rada pri osiguranju radnika protiv bolesti, vodio je ankete o liječničkoj specijalizaciji u europskim zemljama, o hitnoj pomoći pri prometnim nesrećama i dr. Bio je aktivan u Zboru liječnika Hrvatske kao član odbora i knjižničar, a u Dermatovenerološkoj sekciji prikazao je niz slučajeva iz prakse. Pisao je o nezaposlenosti liječnika u Jugoslaviji, o borbi protiv spolnih bolesti i suzbijanju prostitucije, o organiziranoj akciji protiv lupusa: Liječnički vjesnik (1920–22, 1925–31, 1936–37), Zdravstvene novine (1958). S dermatovenerologom Ivanom Stančićem Rokotovom, također policijskim liječnikom, sastavio je priručnik koji sadržava osnovne pojmove o anatomiji, fiziologiji, higijeni, zaraznim i spolnim bolestima, sudskoj medicini, prvoj pomoći, zdravstvenoj službi i socijalnom osiguranju. Odlikovan je ordenom Officier d’Académie Francuske Republike (1938).

DJELA: Priručnik za zdravstvenu obuku organa javne sigurnosti (policijskih stražara, policijskih agenata i žandara) (suautor I. Stančić Rokotov). Zagreb 1937.
 
LIT.: Zbornik liječnika Hrvatske 1874–1974. Zagreb 1974, 381.
 
Vladimir Dugački (1998)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i znakovi

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

FARKAŠ, Kamilo. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 18.5.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/farkas-kamilo>.