FARKAŠ, Konstantin

traži dalje ...

FARKAŠ, Konstantin, pravnik (Zagreb, 1775 — Zagreb, 16. III. 1822). Pravo je studirao u Budimu, gdje je 1798. doktorirao i 1818. habilitirao se iz područja prirodnog prava. Od 1812. do smrti predavao je prirodno, međunarodno javno i ugarsko pravo na Juridičkom fakultetu Kraljevske akademije znanosti u Zagrebu. God. 1817–18. bio prisjednikom Sudbenog stola Zaladske županije. Napisao je udžbenik o osnovama javnog prava Ugarske u kojem donosi pregled institucija državne vlasti.

DJELA: Principia Juris Publici Regni Hungariae. Zagreb 1818.
 
LIT.: V. Klaić: Preteče sveučilišta. Sveučilište Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca u Zagrebu 1874–1924. Zagreb 1925, 27. — Spomenica u povodu proslave 300-godišnjice Sveučilišta u Zagrebu, 1. Zagreb 1969.
 
Nella Lonza (1998)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i znakovi

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

FARKAŠ, Konstantin. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 22.5.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/farkas-konstantin>.