FARKAŠ, Milutin

traži dalje ...

FARKAŠ, Milutin, dirigent i skladatelj (Križevci, 4. I. 1865 — Zagreb, 18. IV. 1923). Završio studij prava na zagrebačkom Sveučilištu. Violinu učio 1874–81. u A. Švarca na glazbenoj školi HGZ, na kojoj je 1891–1923. bio tajnik i knjižničar. Kraće je vrijeme bio violist u orkestru zagrebačke Opere i u Diletantskom orkestru »Hrvatskog sokola« te 1883–84. dirigent orkestra zagrebačke gimnazije. God. 1882. suosnivač je i član (brač I) tamburaškog zbora sveučilišnoga pjevačkog društva »Hrvatska lira« s kojim je uspješno gostovao u Češkoj 1884, a 1885–86. bio mu je i dirigentom. Ravnao je i prvim časničkim tamburaškim zborom 53. pješačke pukovnije u Zagrebu (1885). Potom je utemeljio Tamburaški sekstet sveučilišnih građana s kojim je 1887. pristupio novoosnovanom tamburaškom zboru PD »Kolo« koji je vodio 1887–94. i 1899–1902. Od 1890. bio je i učiteljem pri tamburaškoj školi »Kola«. Skladao je za tamburaški zbor i brač solo te obrađivao skladbe za tamburaški sastav. Pojedine su mu skladbe tiskane u listu Tamburica (Za jedan časak; Živila Hrvatska, 1903/04, br. 3; Na gondoli, br. 10; Proljetni san, 1905, br. 7; Napuljska pučka popievka, br. 8). Napisao je priručnik za tamburanje koji je doživio 8 izd. do 1914. Prilog Naputak za tamburaše objavio je u listu Tamburica (1904–05). Za tambure obradio i objavio Ankinu polku J. Straussa. F. je promicao dvoglasni kvintni sustav ugodbe tamburaškog orkestra, tzv. Farkašev sistem koji se raširio u Hrvatskoj i BiH, a zadržao u okolici Zagreba sve do 1960-ih. Zajedno s V. Klaićem uredio je Hrvatsku pjesmaricu za porabu učenicima i učenicama Narodnoga zemaljskoga glasbenoga zavoda, 1–3. Zagreb 1893; 3–4. 1894).

DJELA: Kratka uputa u tamburanje po kajdah (od 4. izd. naslov: Kratka teoretičko-praktična uputa u tamburanje po kajdah). Zagreb 1988. — Album za brač I. Zbirka hrvatskih popievaka. Zagreb 1905. — Skladbe za brač I. i glasovir. Zagreb 1905. — Hrvatska polka. (S. l.) 1909. — Album za brač I. Zbirka hrvatskih koračnica. Sisak 1911.
 
LIT.: A. Saboljev: Usavršavanje tamburaškog orkestra. Tamburica, 7(1910) 2, str. 8–9; 3, str. 14; 4, str. 19–20; 5, str. 24–25; 6, str. 30–31; 7, str. 36–37; 8, str. 42–43. — A. Goglia: Milutin pl. Farkaš. Povodom dvadesete godišnjice smrti najvećeg promicatelja tamburaške glazbe. Hrvatska tamburica, 8(1943) 1/4, str. 1–2.
 
Nada Bezić (1998)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i znakovi

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

FARKAŠ, Milutin. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 22.5.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/farkas-milutin>.