FARKAŠ, Vladimir

traži dalje ...

FARKAŠ, Vladimir, ekonomist (Velika Gorica, 10. IX. 1913 — Zagreb, 3. III. 1977). Klasičnu gimnaziju završio 1927, ekonomski studij 1946. na Ekonomsko-komercijalnoj visokoj školi u Zagrebu. Od 1929. do 1946. radio u Higijenskom zavodu i »Plivi« u Zagrebu, a potom u Generalnoj direkciji medicinske proizvodnje 1946–48. i u Birou za unapređenje proizvodnje u Ministarstvu lake industrije FNRJ u Beogradu 1948–49. te 1950. u Tvornici dietetskih preparata »Pionir« u Zagrebu. God. 1950. postao je predavačem na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu gdje je 1955. obranio doktorsku disertaciju o nezaposlenosti u FNRJ i 1957. habilitirao se radom iz područja ekonomike industrije. God. 1958. izabran docentom, 1961. izvanrednim i 1968. redovitim profesorom opće ekonomike i ekonomike jugoslavenske industrije, koju je predavao i na ekonomskim fakultetima u Rijeci, Osijeku i Ljubljani, Visokoj privrednoj školi u Zagrebu i Puli i Farmaceutsko-biološkom fakultetu u Zagrebu. Radio je na utemeljenju i organizaciji Ekonomskog fakulteta u Rijeci i bio rektorom riječkog Sveučilišta (1960–62). Objavio je brojne knjige, monografije, skripta i udžbenike te članke u stručnim časopisima i zbornicima: Zdravstveni pomoćnik (1937–40), Laka industrija (1948–49), Industrijski pregled (1948), Prerađivačka industrija (1950), Ekonomska politika (1952, 1955–56), Narodno zdravlje (1952, 1955), Organizacija rada (1952, 1955), Ekonomski pregled (1953, 1956–57, 1960, 1962–63, 1965, 1968), Socijalna politika (1955), Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu (1955–58, 1968), Privreda Zagreba (1956), Ekonomist (1967), Zdravstvo (1968), Znanstveni skup »Susreti na dragom kamenu« (1969–70), Privreda (Osijek 1971), Zbornik radova JUREMA (1971–72) i Industrija (1973).

DJELA: Kalkulacija. Zagreb 1950. — Problem nezaposlenosti u Jugoslaviji kao odraz demografskih i ekonomskih uvjeta. Zagreb 1955. — Keynesova opća teorija zaposlenosti i njena primjenjivost u društveno-ekonomskim uvjetima Jugoslavije. Zagreb 1956. — Metodologija utvrđivanja viška zaposlenih u privredi Jugoslavije. Zagreb 1961. — Problematika nezaposlenosti u svijetu i Jugoslaviji. Zagreb 1962. — Ekonomika jugoslavenske industrije. Zagreb 1965. — Ekonomika Jugoslavije, 1–2 (suautor). Zagreb 1967–68. — Kibernetika u industriji. Osijek 1968, 1970³, 19734. — Zaposlenost regije Slavonije i Baranje. Osijek 1969. — Ekonomika Jugoslavije. Opći dio (suautor). Zagreb 1970, 1974², 1976³. — Industrijalizacija Jugoslavije. Beograd 1970. — Industrijalizacija Makedonije do 1985. Beograd 1970. — Ekonomika Jugoslavije. Poseban dio (suautor). Zagreb 1971, 1975².
 
LIT.: Spomenica u povodu proslave 300-godišnjice Sveučilišta u Zagrebu, 1–2. Zagreb 1969, 313. — 60 godina Ekonomskog fakulteta u Zagrebu 1920–1980. Zagreb 1980, 202–203.
 
Tatjana Delibašić (1998)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i znakovi

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

FARKAŠ, Vladimir. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 22.5.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/farkas-vladimir>.