FARKAŠIĆ, Bernard

traži dalje ...

FARKAŠIĆ, Bernard, nastavnik filozofije (?, 7. III. 1745 — Zagreb, 25. VI. 1784). Stupivši u Franjevački red 1762, postaje član Provincije sv. Ladislava. Nakon novicijata nastavlja školovanje najprije na filozofskom učilištu u Nagykaniszi 1764–66, a potom pohađa studij teologije na bogoslovnim školama u Varaždinu i Zagrebu 1766–70. Za svećenika je zaređen 1768. Pošto je položio ispit za profesora filozofije, predaje na filozofskim učilištima u Kloštru Ivaniću 1772, Zagrebu 1772–74. i Čakovcu 1775–77. Crkveno govorništvo predaje u Krapini 1774/75. Nakon što je položio ispit za profesora teologije pred državnom ispitnom komisijom, predaje biblijske predmete i crkvenu povijest u bogoslovnim školama u Varaždinu 1778–81. i Pečuhu 1781–83. po nastavnoj osnovi Ratio educationis, koju je za teološko školovanje 1777. propisala državna vlast u Habsburškoj Monarhiji. U franjevačkom samostanu u Čakovcu čuva se rukopis njegova neobjavljenog djela Physica, koje sadržava predavanja iz opće i posebne fizike koja je držao u Kloštru Ivaniću gdje je na učiteljskoj stolici naslijedio M. Sinkovića.

LIT.: F. E. Hoško: Skotistička filozofija zagrebačkog kruga 17. i 18. stoljeća. Bogoslovska smotra, 40(1970) br. 2/3, str. 213. — Isti: Doprinos franjevačkih visokih škola skotističkoj filozofiji i teologiji (u: Franjevci Hrvatske provincije sv. Ćirila i Metoda. Zagreb 1992, str. 62).
 
Franjo Emanuel Hoško (1998)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i znakovi

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

FARKAŠIĆ, Bernard. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 20.4.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/farkasic-bernard>.