FASCHING, Anton

traži dalje ...

FASCHING, Anton, geodet (Timişoara, 6. VI. 1879 — ?). Diplomirao 1903. te 1907. doktorirao pri Visokoj tehničkoj školi u Budimpešti. God. 1922. izabran je za redovitog ugovornog profesora više geodezije i sferne astronomije Tehničke visoke škole u Zagrebu (od 1926. Tehničkog fakulteta), pri kojoj je 1923–27. predavao fotogrametriju, višu geodeziju I i II, državnu izmjeru i kartografiju. Sudjelujući u radu Komisije za izbor projekcije za područje Jugoslavije napisao je rad Tissotova kompenzativna projekcija za Jugoslaviju (rukopis bio u Arhivu Savezne geodetske uprave u Beogradu). Surađivao je u Glasniku geometara Kraljevstva SHS (Geodetski glasnik, 1922, 1924–25). Potkraj 1927. prestaje djelovati na Tehničkom fakultetu i odlazi u Budimpeštu.

DJELA: Projekcija. Beograd 1922. — Das wissenschaftliche Kriterium zur Beurteilung des menschlichen Fortschrittes auf allen Gebieten heisst »allgemeine Theorie der Näherungen«. Zagreb 1923.
 
LIT.: Geodetski bibliografski priručnik 1868–1960. Beograd 1961. — M. Janković: Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Spomenica 1919–1969. Zagreb 1970.
 
Ankica Pandžić (1998)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i znakovi

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

FASCHING, Anton. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 13.4.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/fasching-anton>.