FATTUTA, Celestin

traži dalje ...

FATTUTA, Celestin (Fatuta), provincijal (Cres, 1. XI. 1839 — Cres, 23. IV. 1910). Kao dječak došao je u franjevački samostan u Cresu, gdje je završio klasičnu gimnaziju. Nakon toga odlazi u Padovu gdje pohađa studij filozofije i teologije i 1862. prima svećenički red. Po povratku u domovinu obnaša različite službe i dužnosti. Kao kustos Istarske kustodije spominje se 1867, a od 1870. boravi u šibenskom samostanu sv. Franje, gdje obnaša službu gvardijana 1876–81. Nakon toga gvardijan je u Splitu 1881–85. te u Cresu 1885–91, gdje je potom, 1891–95, provincijal Dalmatinsko-padovanske provincije, koja je njegovim zalaganjem dobila taj naziv. Kao član vrhovne uprave Reda u Rimu 1897–1907. posjećuje brojne samostane po Italiji radi usklađivanja redovničkog života. Prigodom podjele Dalmatinsko-padovanske provincije 1907. vraća se u Cres, gdje provodi ostatak života. Za svog službovanja propovijeda na hrvatskom jeziku i potiče njegovo šire uvođenje u bogoslužje te prikuplja novac za obnovu samostanske crkve sv. Franje u Cresu, koja je završena 1880. Za gvardijanstva u Šibeniku osniva 1879. Zajednicu Trećeg reda sv. Franje, hodočasti u Rim 1881. Mnogo je pridonio odobravanju štovanja bl. N. Tavelića; podupirao je pokret narodnog buđenja u Provinciji i među hrvatskim konventualcima dok su studirali u Rimu. U vrijeme kada su se franjevački redovi reformirali, F. je nastojao održati red konventualaca i povratak korijenima prvotnog učenja, a zaslužan je i za moralni i materijalni procvat Reda.

LIT.: Un devoto di Maria: (Dopis iz Šibenika, 9. XII 1877). La Dalmatia cattolica, 8(1877) 51, str. 466–467. — (Dopis iz Šibenika, 28. IV. 1879). Ibid., 10(1879) 34, str. 3. — P. K. Baćić: Ivan Marija Vianney župnik Ars-a u Francuzkoj. Ibid., 39, str. 3. — (Dopis iz Šibenika, 11. X. 1880). Ibid., 11(1880) 76, str. 4. — Imena dalmatinskih hodočasnika što su učestvovali u velikom Slavenskom hodočašću u Rim dne 5. srpnja 1881. Ibid., 12(1881) 56, str. 2. — O. Celestin Fattuta. Katolički list, 61(1910) 17, str. 137. — M. Oreb: Samostan sv. Frane u Šibeniku. Radovi Instituta JAZU u Zadru, 13–14(1967) str. 301. — Isti: Zaslužni članovi Hrvatske provincije sv. Jeronima franjevaca konventualaca. Split 1973, 65, 74. — Isti: Fattuta fra Celestin (u: Franjo među Hrvatima, zbornik. Zagreb 1976, 224).
 
Damir Klaić (1998)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i znakovi

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

FATTUTA, Celestin. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 18.5.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/fattuta-celestin>.