FAZINIĆ, Alena

traži dalje ...

FAZINIĆ, Alena, rođ. Marinović, povjesničar umjetnosti (Kraljevo, 1. VII. 1930). U Zagrebu završila gimnaziju 1949, diplomirala 1964. na Filozofskom fakultetu i doktorirala 1984. disertacijom Izgradnja grada Korčule od početka XVI. do početka XX. stoljeća. Stručno se usavršavala 1971. u Rimu. Od 1965. radi u Muzeju Korčule; kustos od 1973, ravnatelj od 1977, muzejski savjetnik od 1986. God. 1989. postaje znanstvenim suradnikom Instituta za povijest umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu. Suradnik je LZ. Istražuje urbanizam, spomeničku baštinu i kulturnu prošlost grada i otoka Korčule, pri čemu obrađuje različite teme: srednjovjekovnu izgradnju (gradske zidine, gotičko stambeno graditeljstvo u Korčuli), graditeljsku djelatnost u XIX. st. (župna crkva u Veloj Luci), zlatarske majstore (V. Caenazzo) i predmete zlatarstva (u Korčuli, Blatu, Čari, Smokvici, Žrnovu), drvenu baroknu skulpturu (u Korčuli), čuvanje i obnovu korčulanskih spomenika, umjetničke zbirke, narodnu nošnju, podatke o stanovništvu, svećenstvu, općinskoj glazbi. Znanstvene i stručne radove objavila je u periodicima i zbornicima Vijesti muzealaca i konzervatora Hrvatske (1961–63, 1977–78, 1980, 1982), Lanterna sv. Marka (1965–86), Zbornik otoka Korčule (1970), Informatica museologica (1977, 1990), Peristil (1977, 1979, 1981–87), Dubrovnik (1978), Croatica Christiana periodica (1980, 1982, 1985, 1987, 1989, 1991, 1994), Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji (1980, 1985, 1989–90), Arti musices (1983), Zadarska revija (1984), Adriatica maritima (1985), Arhivski vjesnik (1985), Godišnjak zaštite spomenika kulture Hrvatske (1987), Radovi Instituta za povijest umjetnosti (1988–90, 1992), Zbornik radova o Statutu grada i otoka Korčule iz 1214. godine (Zagreb—Samobor 1989), Kana (1991), Luško libro (1994–95), Zbornik radova o Vinku Foretiću (Dubrovnik—Korčula 1994) i dr. Od 1996. uređuje Godišnjak grada Korčule.

DJELA: Narodne nošnje otoka Korčule. Zagreb 1993.
 
LIT.: Zbornik otoka Korčule, 1(1970) str. 282.
 
Darja Tomić (1998)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i znakovi

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

FAZINIĆ, Alena. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 18.5.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/fazinic-alena>.