FAZINIĆ, Melita

traži dalje ...

FAZINIĆ, Melita, agronom (Zagreb, 23. III. 1942). Školovala se u Zagrebu gdje je maturirala 1961. i diplomirala 1967. na Poljoprivrednom fakultetu – smjer voćarstvo, vinogradarstvo, vinarstvo i vrtlarstvo. Doktorirala je 1984. na istom fakultetu disertacijom Istraživanje agrobioloških karakteristika i optimalne agrotehnike stolne sorte Cardinal crveni. Od 1967. radi u Zavodu za vinogradarstvo Instituta za voćarstvo, vinogradarstvo, vinarstvo i vrtlarstvo. U Institutu je najprije asistent, od 1976. znanstveni asistent, od 1984. znanstveni suradnik i od 1988. viši znanstveni suradnik, a 1990–92. obnašala je dužnost predsjednika Odbora za vinogradarstvo Hrvatskog agronomskog društva. Prisustvovala je na više domaćih i međunarodnih znanstvenih i stručnih skupova te bila na studijskim putovanjima u Italiji, Mađarskoj, Austriji, Njemačkoj, Švicarskoj, Francuskoj i Grčkoj. Znanstvene i stručne članke objavljuje u časopisima: Agronomski glasnik (1979, 1992), Jugoslavensko vinogradarstvo i vinarstvo (1985–87, 1989), Poljoprivredna znanstvena smotra (1985, 1992), Poljoprivredne aktualnosti (1990). Autor je ili koautor više elaborata i projekata za podizanje vinograda i zaštitu podrijetla vina.

DJELA: Stolno grožđe (suautor N. Fazinić). Zadar 1990. — Slušaj kako zemlja diše (suautorica). Zagreb 1996. — Vinograd na obiteljskom gospodarstvu (suautor N. Fazinić). Zagreb 1997.
 
Ivo Miljković (1998)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i znakovi

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

FAZINIĆ, Melita. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 18.5.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/fazinic-melita>.