FAZINIĆ, Nevenko

traži dalje ...

FAZINIĆ, Nevenko, vinogradarski stručnjak (Korčula, 20. V. 1917). Gimnaziju završio 1938. u Splitu; diplomirao 1942. pri Poljoprivrednom fakultetu u Zagrebu gdje je doktorirao 1962. tezom Utjecaj zelene rezidbe kod kordonskog uzgoja vinove loze na potencijal čokota. Po svršetku studija radio u Poslovnici za zemaljske proizvode (ZEMPRO) u Zagrebu, 1945–48. direktor je Poljoprivrednog dobra »Erdut«, a 1948–51. tehnički direktor Glavne direkcije poljoprivrednih dobara Istre u Puli. Najprije stručni, a potom znanstveni suradnik u zagrebačkom Institutu za vinogradarstvo i voćarstvo (poslije Institut za voćarstvo, vinogradarstvo, vinarstvo i vrtlarstvo) te direktor od 1968. do umirovljenja 1982. God. 1960. proveo je šest mjeseci na specijalizaciji u Francuskoj, 1978–82. bio predstavnikom Jugoslavije pri Međunarodnom uredu za lozu i vino (OIV), a od 1982. znanstveni je ekspert Međunarodne organizacije za dokumentaciju i zaštitu kontroliranog podrijetla vina (CIDEAO). Objavio je više od 50 znanstvenih i stručnih radova, pretežito o proizvodnji vinskih i stolnih sorata grožđa (Agronomski glasnik, 1953, 1956–61, 1963–67, 1969–70, 1972–73, 1986; Savremena poljoprivreda, 1962–64; Jugoslovensko vinogradarstvo i vinarstvo, 1982–83). Po njegovim projektima podignuto je o. 4500 ha plantaža vinograda (Ćemovsko polje, Erdut, Ilok, Kutjevo, Poreč, Zadar, Opuzen i dr.). Sudjelovao je u stvaranju hrvatskoga vinogradarsko-vinarskog zakonodavstva.

DJELA: Suvremeno vinogradarstvo. Zagreb 1971. — Moj vinograd i moje vino (suautor I. Sokolić). Zagreb 1985. — Stolno grožđe (suautorica M. Fazinić). Zadar 1990. — Hrvatska vina (suautor V. Milat). Zagreb 1994. — Vinograd na obiteljskom gospodarstvu (suautorica M. Fazinić). Zagreb 1997.
 
LIT.: Spomenica Poljoprivrednog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 1959/60–1969/70. Zagreb 1970, 59. — Ž. Suhadolnik: Otac hrvatske zemljopisne zaštite. Svijet u čaši, 2(1993) 10, str. 15–19.
 
Srećko Ljubljanović (1998)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i znakovi

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

FAZINIĆ, Nevenko. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 22.5.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/fazinic-nevenko>.