FELICIJAN

traži dalje ...

FELICIJAN (Felicianus), nadbiskup (?, druga pol. XI. st. — ?, nakon 1139). U jednoj ispravi iz 1113. spominje se Felicianus, praepositus Albensis, 1124. F. je jedan od ugarskih biskupa, ali nema izričite potvrde da je on identičan s kasnije poznatim istoimenim ostrogonskim nadbiskupom. Prvi put kao ostrogonski nadbiskup spominje se 1127. kada posreduje u pregovorima hrvatsko-ugarskoga kralja Stjepana II. sa salzburškim nadbiskupom. Prije 1131. F. presuđuje u korist zagrebačkog biskupa Fancike u njegovu sporu s plemićem Sudenjom oko šume u Dubravi kraj Čazme, koju je Zagrebačkoj biskupiji darovao kralj Ladislav. Kada je 1134. spor obnovljen na crkvenom saboru u Varadinu, F. je pozvao i saslušao bivšega zagrebačkog biskupa Fanciku i njegova nasljednika Macilina te nakon njihova iskaza pod prisegom ponovno presudio u korist Zagrebačke biskupije. Ta presuda, poznata u historiografiji kao Felicijanova isprava, prvo je pisano svjedočanstvo o osnutku Zagrebačke biskupije. Skrbnik je Gejze, sina Bele II. Slijepog. God. 1139. predsjedavao je saboru u Ostrogonu, kada je kralj Bela II. Slijepi darovao »bosansko herceštvo« svome malodobnom sinu Ladislavu. Nakon toga više mu nema traga u izvornoj građi, a novi ostrogonski nadbiskup Makarije spominje se 1142.

LIT.: B. A. Krčelić: Historiarum cathedralis ecclesiae Zagrabiensis, 1. Zagrabiae 1770, 74–75 (hrv. prijevod: Povijest Stolne crkve zagrebačke, 1. Zagreb 1994, 1, 89, 364, 377). — D. Farlati: Illyricum sacrum, 5. Venetiis 1775, 350–351. — G. Fejér: Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac civilis, 1. Budae 1829, str. 485; 2, str. 80, 85–88, 115, 124. — I. K. Tkalčić: Povjestni spomenici Zagrebačke biskupije, 2. Zagreb 1874, 5. — I. Kukuljević Sakcinski: Codex diplomaticus regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae, 2. Zagrabiae 1875. — F. Rački: Documenta historiae Chroaticae periodum antiquam illustrantia. Zagrabiae 1877, 158. — I. Tkalčić: Biskupi zagrebački. Od osnutka biskupije do XIV. vieka. Katolički list, 43(1892) 7, str. 49, 51; 8, str. 57–58; 9, str. 66; 12, str. 91. — T. Smičiklas: Diplomatički zbornik, 2. Zagreb 1904, str. 42–43, 46; 3. 1905, str. 273. — F. Šišić: Priručnik izvora hrvatske historije, I/1. Zagreb 1914, 322. — Isti: Povijest Hrvata u vrijeme narodnih vladara. Zagreb 1925. — A. Dabinović: Hrvatska državna i pravna povijest. Zagreb 1940, 90. — J. Buturac: Zagrebački biskupi i nadbiskupi 1094–1944 (u: Kulturno-poviestni zbornik Zagrebačke nadbiskupije. Zagreb 1944, 19, 21). — F. Šišić: Poviest Hrvata za kraljeva iz doma Arpadovića, 1. Zagreb 1944, 55. — I. Kampuš i I. Karaman: Tisućljetni Zagreb. Zagreb 1975, 19. — N. Klaić: Povijest Hrvata u razvijenom srednjem vijeku. Zagreb 1976. — Ista: Povijest Zagreba, 1. Zagreb 1982. — G. Györffy: Diplomata Hungariae antiquissima accedunt epistolae et acta ad historiam Hungariae pertinentia, 1. Budapestini 1992. — J. Buturac: Znaci vremena. Rasprave iz hrvatske crkvene prošlosti (1932–1945). Zagreb 1994, 15–16. — L. Dobronić: Biskup Francika (u: Zagrebački biskupi i nadbiskupi. Zagreb 1995, 9–10). — Ista: Macelin 1131. — oko 1141. Ibid., str. 13–15. — A. Lukinović: Zagreb – devetstoljetna biskupija. Zagreb 1995, 39–40.
 
Lovorka Čoralić (1998)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i znakovi

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

FELICIJAN. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 18.5.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/felicijan>.