FELICINOVIĆ, Ivan

traži dalje ...

FELICINOVIĆ, Ivan (Jive; Giovanni Felicinovich), financijski stručnjak (Zadar, 9. VII. 1775 — Drniš, 14. IX. 1842). Potječe iz stare zadarske obitelji. Još za mletačke vlasti stupio je 1789. u državnu službu, u kojoj je ostao i za kasnijih promjena vlasti u Dalmaciji. Za francuske vladavine radio je 1806. kao tumač na dvoru generala G. J. J. Molitora i 1807. bio izabran u Odbor za upravljanje općinom te radio u gradskoj i vojničkoj bolnici. Za druge austrijske uprave postao je 1819. prvi savjetnik i poslije načelnik Računovodstvene uprave u Dalmaciji. Od 1833. do 1836. u Gazzetta di Zara objavljuje službene dopise i proglase o javnim dražbama te natječaje, kojih redoslijed tumači, kontrolira ispravnost dražbâ i organizira pokusne dražbe radi upoznavanja puka s protokolom. Na mjestu upravitelja reformirao je uredovanje i reorganizirao pokrajinsko knjigovodstvo. Također je poticao poduzetništvo. Za svoje pedesetogodišnje službovanje odlikovan je 1838. plemićkim naslovom »od Treusterna«.

LIT.: Kraglski Dalmatin, 2(1807) 48, str. 384. — G. Ferrari-Cupilli: Nekrolog. Gazzetta di Zara, 11(1842) br. 82. — Isti: Biografie e necrologie d’illustri e benemeriti Dalmati. Zara 1874, 76. — A. Kuzmanić: G. Zelić, Knjiga Žitije. Spomen iz mog dnevnika. Narodni list, 13(1874) 14, str. 1. — V. A. Duišin: Zbornik plemstva. Zagreb 1938, 232.
 
Damir Klaić (1998)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i znakovi

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

FELICINOVIĆ, Ivan. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 22.5.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/felicinovic-ivan>.