FELINGSTEIN, Antun

traži dalje ...

FELINGSTEIN, Antun, pedagog (Petrijevci kraj Valpova, 8. VII. 1832 — Osijek, 9. VI. 1911). Gimnaziju je polazio u Osijeku, a učiteljsku školu u Zagrebu. Bio učitelj u pučkoj školi u Rakitovici (1851) i Levanjskoj Varoši, pa u Đakovu u učiteljskoj školi. God. 1863. premješten je u pučku školu u Osijek, a 1868. postaje ravnateljem osječke Niže pučke dječačke i djevojačke škole, pri kojoj radi sve do umirovljenja 1893. Djelatan je društveno i staleški; osnovao je učiteljsko društvo »Zajednica«, kojem je bio prvi predsjednik; zaslužan za podizanje nove školske zgrade u osječkom Donjem gradu; angažiran oko organizacije III. opće hrvatske učiteljske skupštine u Osijeku. Surađivao u pedagoškom časopisu Napredak (1880).

LIT.: A. Cuvaj: Građa za povijest školstva kraljevinâ Hrvatske i Slavonije, 6–7. Zagreb 1911; 9. 1913. — F. Sudarević: Ante Felingstein. Hrvatski učiteljski dom, 4(1911) 13, str. 156–157.
 
Branko Pleše (1998)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i znakovi

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

FELINGSTEIN, Antun. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 18.5.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/felingstein-antun>.