FELLER, Ferdinand

traži dalje ...

FELLER, Ferdinand (Ferdo), farmaceut (Grubišno Polje, 1. VI. 1897 — Zagreb, 6. IV. 1960). Studij kemije upisuje 1915. na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a 1917. nastavlja farmaceutske i kemijske studije u Beču, gdje 1919. stječe diplomu magistra farmacije. Potom radi na sintezi organskih lijekova u zavodima profesora S. Fränkla i nobelovca H. Fischera u Beču, a nakon povratka s odsluženja vojnog roka u očevoj ljekarni u Donjoj Stubici te u ljekarni u Sarajevu. Ubrzo dolazi u Zagreb i zapošljuje se kao kemičar u poduzećima za eksploataciju nafte. God. 1941. mobiliziran je u vojnu bolnicu u Turopolju, a od 1942. ponovno je u obiteljskoj ljekarni u Donjoj Stubici. Potom je šef propagande u tvornici »Biljana« u Zagrebu i vanjski suradnik za propagandu tvornice »Ghetaldus«. Posljednje dvije godine života bio je upravitelj ljekarnâ u Sloveniji. Bio je jedan od prvih naših stručnjaka za propagandu i reklamu. U knjizi Apotekarska kolektivna propaganda razložio je prednosti kolektivne farmaceutske propagande pred individualnom. Surađivao je u ljekarničkim glasilima Apotekarski vjesnik (1936) i Medika (1948–49).

DJELA: Apotekarska kolektivna propaganda. Šta da se radi? (Razmatranja u dvanaesti čas). Zagreb 1935.
 
LIT.: V. Jugović: Mr. Ferdinand Feller, Apotekarska kolektivna propaganda – šta da se radi? Apotekarski vjesnik, 17(1935) 22, str. 962–963. — M. Berkeš: Početak apotekarske kolektivne propagande. Farmaceutski vjesnik, 29(1939) 1, str. 25–27. — Isti: Ph. mr. Ferdo Feller – nekrolog. Farmaceutski glasnik, 16(1960) 4/5, str. 178–179. — M. D. Grmek i V. Dugački: Hrvatska medicinska bibliografija, I/3. Zagreb 1984, 147–148.
 
Stella Fatović-Ferenčić (1998)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i znakovi

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

FELLER, Ferdinand. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 18.5.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/feller-ferdinand>.