FERETIĆ, Danilo

traži dalje ...

FERETIĆ, Danilo, elektrotehnički inženjer (Omišalj, 13. X. 1930). Gimnaziju završio na Sušaku 1949, diplomirao 1954. na Elektrotehničkom odsjeku Tehničkog fakulteta u Zagrebu i nakon postdiplomskog studija na Birmingham University u Engleskoj 1959, doktorirao 1967. tezom Analiza nestacionarnih temperaturnih stanja u nuklearnom reaktoru na beogradskom Elektrotehničkom fakultetu (ETF). Specijalizirao reaktorsku tehnologiju u nuklearnom istraživačkom centru ISPRA u Vareseu (Italija) 1961. i razvojnom centru Westinghouse u Pittsburghu (SAD) 1977. Radio 1954–55. u Institutu za elektroprivredu u Zagrebu, 1956–58. u Institutu za nuklearne nauke »Boris Kidrič« u Vinči, 1959–63. u »Energoinvestu« u Sarajevu, 1963–67. u institutu tvornice »Đuro Đaković« u Zagrebu i 1964–66. u Institutu za nuklearna ispitivanja kraj Kaira u Egiptu te 1967–74. u zagrebačkoj »Elektroprivredi« kao voditelj hrvatskog dijela stručne ekipe za pripremu gradnje nuklearne elektrane u Krškom, kojoj je 1974–82. bio tehnički direktor u izgradnji. God. 1968. izabran je docentom i 1972. ugovornim izvanrednim profesorom nuklearnih energetskih postrojenja na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu, a 1979. ugovornim i 1982. stalnim redovitim profesorom skupine predmeta nuklearne elektrane na zagrebačkom ETF (danas Fakultet elektrotehnike i računarstva). Kao stručnjak Međunarodne agencije za atomsku energiju održao je 1975–85. niz predavanja u SR Njemačkoj, Jamajci, SAD, Egiptu i Kini. Baveći se izgradnjom i opremanjem nuklearnih elektrana izradio je više studija, sudjelovao na skupovima te stručnim i znanstvenim radovima surađivao u periodicima Atomkernenergie (München 1966–69), Automatika (1984–85), Toplotna tehnika (Beograd 1983), Elektrotehnika (1985) te u Tehničkoj enciklopediji LZ. Napisao je skripta Osnovi reaktorske fizike. Statika (Ljubljana 1975). Dobitnik je Republičke nagrade »Nikola Tesla« 1991.

DJELA: Osnove nuklearnih energetskih postrojenja. Zagreb 1978. — Nuklearne elektrane. Zagreb 1984. — Osnove teorije nuklearnog reaktora. Zagreb 1987. — Uvod u nuklearnu energetiku. Zagreb 1992. — Nuklearne elektrane (suautor). Zagreb 1995.
 
Vladimir Muljević (1998)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i znakovi

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

FERETIĆ, Danilo. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 21.6.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/feretic-danilo>.