FERETIĆ, Franjo Anijan

traži dalje ...

FERETIĆ, Franjo Anijan, biskup (Vrbnik, 2. XII. 1816 — Krk, 18. III. 1893). Zaređen je za svećenika 1839, a krčki biskup B. Bozanić imenovao ga je 1840. kućnim kapelanom; obnašao je administrativne službe u biskupskom ordinarijatu, a bio je ujedno biskupijski školski nadzornik. Potkraj svibnja 1841. primljen je u Teološki institut Augustineum u Beču, gdje je 1845. stekao doktorat iz teologije. Po povratku u Krk u listopadu iste godine imenovan je kancelarom biskupskog ordinarijata i na toj funkciji ostao je do smrti biskupa Bozanića 1854, koji ga je u međuvremenu imenovao konzistorijalnim savjetnikom i prosinodalnim ispitivačem. God. 1849. imenovan je začasnim kanonikom, a 1854. instaliran kao kanonik-teolog Stolnoga kaptola u Krku. Car Franjo I. predložio ga je 1879. za krčkog biskupa, a papa Leon XIII. imenovao 1880; zaređen je u Gorici 23. V. iste godine. Sudjelovao je u hrvatskom narodnom pokretu. Kao narodni zastupnik, izabran 1861. i 1867. te poslije kao virilist u Istarskom saboru u Poreču, odlučno je branio hrvatski jezik i prava istarskih Hrvata, a pokazivao je veliko zanimanje i za gospodarska pitanja. Mnogo je nastojao oko osnivanja hrvatske gimnazije u Krku, koja bi služila i odgoju svećeničkog podmlatka, te je u tu svrhu ustanovio zakladu od 50 000 forinta kojima je izgrađen Đački konvikt u Pazinu (poslije Biskupsko sjemenište, potom Pazinski kolegij, odn. klasična gimnazija). F. se bavio i znanošću te je na talijanskom jeziku u rukopisu ostavio opsežan tekst o crkvenoj povijesti. Pokopan je na franjevačkom groblju na otočiću Košljunu.

LIT.: G. Quarantotti: Storia della Dieta del nessuno. Parenzo 1929. — B. Milanović: Hrvatski narodni preporod u Istri, 1. Pazin 1967. — M. Bolonić i I. Žic-Rokov: Otok Krk kroz vjekove. Zagreb 1977, 116.
 
Franjo Velčić (1998)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i znakovi

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

FERETIĆ, Franjo Anijan. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 21.6.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/feretic-franjo-anijan>.