FIEL, Antun

traži dalje ...

FIEL, Antun (Anton), ljevač zvona u Varaždinu (prva pol. XIX. st.). Između 1814. i 1845. izlio je mnoga zvona, među kojima malo zvono župne crkve u Ludbregu (1818), župne crkve u Bistri (1824, ukrašeno reljefima svetaca, pretopljeno 1876) i župne crkve sv. Križa u Ogulinu (1835), srednje zvono franjevačke crkve u Koprivnici (1818) i župne crkve u Bedenici (1820, prema župnoj kronici bilo je ukrašeno svetačkim likovima i trima medaljonima), veliko zvono kapele sv. Florijana u Varaždinu (1822) i kapele sv. Vuka u Klenovniku (1832) te tri zvona različitih veličina župne crkve u Glini (1829). Njegova se zvona spominju još na mnogim crkvama u Hrvatskom zagorju i Lici. Uz natpise je često stavljao ukrase u obliku ruke i cvjetića. Popis i opis Fielovih radova nalazi se u rukopisnoj dokumentaciji MUO u Zagrebu.

LIT.: Đ. Szabo: Izvještaj o radu zemaljskoga povjerenstva za očuvanje umjetnih i historičkih spomenika u kraljevinama Hrvatskoj i Slavoniji u godini 1911. Vjesnik Hrvatskoga arheološkoga društva, NS 12(1912) str. 233. — Isti: Spomenici kotara Ivanec. Ibid., 14(1915–19) str. 71, 83, 91. — K. Dočkal: Naša zvona i njihovi lijevaoci. Zagreb 1942.
 
Karmen Gagro (1998)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i znakovi

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

FIEL, Antun. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 21.6.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/fiel-antun>.