FIGATNER, Milan

traži dalje ...

FIGATNER, Milan, liječnik (Zagreb, 10. VII. 1866 — Zagreb, 29. VIII. 1918). Gimnaziju završio 1883. u Zagrebu, a studij medicine 1893. u Beču. Najprije je radio kao pomoćni liječnik u zagrebačkoj Bolnici milosrdne braće te neko vrijeme kao pošasni liječnik za koleru u Slavoniji, a od 1895. do kraja života kao gradski kotarski liječnik u Zagrebu. Bio je blagajnik (1905–08) i prvi tajnik (1909–10) Zbora liječnika Hrvatske i Slavonije te jedan od sastavljača njegova Liječničkoga koledara za 1906. i 1907. Zaslužan je, kao ravnatelj i nadzorni liječnik, za ustroj i rad zagrebačkoga Dobrovoljnog društva za spasavanje (osnovanog 1909. po uzoru na Wiener Rettungsverein). Za balkanskih ratova (1912–13) je kao dragovoljac u Srbiji i Bugarskoj organizirao medicinski rad u ratnim bolnicama, a bavio se također kirurgijom pa i neurokirurgijom. Za I. svjetskog rata bio pukovnijski, potom stožerni liječnik u Beogradu pri austro-ugarskoj vojnoj generalnoj upravi u okupiranoj Srbiji. O svojim ratnim iskustvima te o prijedlogu reformâ socijalnog osiguranja u Hrvatskoj i reorganizaciji zdravstvene službe u Srbiji pisao je u Liečničkom viestniku (1902–03, 1908, 1911, 1913, 1917) i Beogradskim novinama (1917), a o prvoj pomoći držao je predavanja u zagrebačkom Pučkom sveučilištu. Bio je vrstan klizač i mačevalac.

DJELA: Prva pomoć kod nezgoda i naglih obolenja. Zagreb 1914.
 
LIT.: Umrli. Liječnički vjesnik, 40(1918) 9, str. 303–304. — Dr. Milan Figatner. Kalendar Dobrovoljnog društva za spasavanje u Zagrebu za godinu 1931. Zagreb 1930, 31–32. — V. Bazala: Poviestni razvoj medicine u hrvatskim zemljama. Zagreb 1943, 242. — A. Nick: Liječnici iz Hrvatske u Balkanskim ratovima 1912–1913. Zbornik radova za četrnaestog naučnog sastanka. Naučno društvo za istoriju zdravstvene kulture Jugoslavije. Beograd 1965, 314–316. — V. Dugački i Š. Jurišić: Liječničko iverje, 1874–1941. Split 1988, 18. — Ustanova za hitnu medicinsku pomoć, Zagreb, 1909–1994. Zagreb 1994.
 
Vladimir Dugački (1998)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i znakovi

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

FIGATNER, Milan. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 21.6.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/figatner-milan>.