FIGUREC, Benignus

traži dalje ...

FIGUREC, Benignus, profesor filozofije (Koprivnica, 1. V. 1751 — Zagreb, 14. IX. 1791). God. 1770. postaje član Provincije sv. Ladislava. Studij filozofije pohađa na učilištima u Čakovcu 1771–72. i Ormožu 1772–73, bogoslovne škole završava u Varaždinu 1773–74. i u Zagrebu 1774–76. Teološka predavanja sluša također i na Zagrebačkoj kraljevskoj akademiji 1776–77. Nakon toga predaje retoriku na učilištu govorništva u Szigetváru 1777–78, a potom mu provincijal K. Delamartina omogućuje studij filozofije u Pešti 1779–81, koji završava 1781. kada stječe doktorat. Po povratku u matičnu Provinciju djeluje od 1781. kao suplent i od 1783. kao izvanredni profesor filozofije na Zagrebačkoj kraljevskoj akademiji.

LIT.: A. Cuvaj: Građa za povijest školstva kraljevinâ Hrvatske i Slavonije, 2. Zagreb 1910, 89.
 
Franjo Emanuel Hoško (1998)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i znakovi

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

FIGUREC, Benignus. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 21.6.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/figurec-benignus>.