FÜREDI-MILHOFER, Helga

traži dalje ...

FÜREDI-MILHOFER, Helga, kemičar (Dresden, 31. I. 1930). Maturirala u gimnaziji u Koprivnici 1948, diplomirala kemiju 1954. te 1963. doktorirala tezom Trodimenzionalni prikaz precipitacije nekih teško topljivih karbonata. Uvjeti taloženja urana (VI) iz karbonatnih otopina na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu (PMF) u Zagrebu. Kao postdoktorand usavršavala se 1964–66. u Case Institute of Technology u Clevelandu (Ohio, SAD). U Zagrebu je radila kao asistent na PMF 1954–56, a zatim u Institutu »Ruđer Bošković«, gdje je od 1966. znanstveni suradnik, od 1972. viši znanstveni suradnik, od 1988. do 1995, kada je umirovljena, znanstveni savjetnik i u kojem je 1979–88. bila voditelj Laboratorija za procese taloženja. God. 1990–91. radila je kao gostujući profesor u Weizmann Institute of Science u Rehovotu (Izrael), a od 1992. gostujući je profesor i profesor istraživač u Casali Institute of Applied Chemistry na jeruzalemskom Hebrew University. Od 1967. do danas koordinator je više domaćih i međunarodnih znanstveno-istraživačkih suradnih projekata. Glavna područja njezina istraživanja jesu homogene i heterogene ravnoteže u elektrolitnim otopinama, kinetika kristalizacije, adsorpcija i molekulsko prepoznavanje malih molekula te makromolekula, kao i supramolekulskih organskih struktura na međupovršinama kristal/elektrolitna otopina. Bavi se također primjenom bazičnih spoznaja u proučavanju normalne i patološke mineralizacije tkiva te u biokemijskoj i kemijskoj tehnologiji. Od brojnih znanstvenih radova najvažniji su članci u Faraday Discussions of the Chemical Society (London 1976), Croatica chemica acta (1980), Pure and Applied Chemistry (Oxford 1981), Journal of Crystal Growth (Amsterdam 1984–85, 1987), Journal of the Chemical Society. Faraday Transactions (London 1988), Progress in Colloid and Polymer Science (Darmstadt 1988), Connective Tissue Research (London 1994), Scanning Microscopy International (Chicago 1995). Bila je suurednik u knjizi Urolitijaza (Osijek 1989) i objavila poglavlja u knjigama A. G. Waltona The Formation and Properties of Precipitates (New York 1967), Dispersions of Powders in Liquids (Barking, Essex 1981³) i Crystal Growth and Impurities (Oxford 1996). Član je International Association of Colloid and Interface Scientists i New York Academy of Science.

 
Vesna Babić-Ivančić (1998)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i znakovi

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

FÜREDI-MILHOFER, Helga. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 22.5.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/furedi-milhofer-helga>.