FURIĆ, Ivan

traži dalje ...

FURIĆ, Ivan, glazbeni pedagog i zborovođa (Davor kraj Nove Gradiške, 15. VII. 1915 — Zagreb, 10. VIII. 1996). Završio učiteljsku školu i diplomirao pri glazbenom odsjeku Više pedagoške škole u Zagrebu. Osnovao i vodio pjevačke zborove, 1937. u Kozaricama, zatim 1940. u Davoru. U partizanima 1944–45. vodio Kazalište novogradiškog okruga. God. 1946–58. nastavnik je glazbe u Slavonskoj Požegi i dirigent RKUD »Papuk«. Od 1958. u Zagrebu, najprije nastavnik glazbe u osnovnoj školi »August Šenoa«, od 1962. suradnik u Savezu muzičkih društava i organizacija te od 1969. tajnik odbora za muzičku kulturu Kulturno-prosvjetnog sabora Hrvatske. Umirovljen 1976. Uz glazbeni odgoj posvetio se podizanju glazbenog amaterizma pa je sudjelovao u organiziranju seminara za zborovođe i dirigente amaterskih ansambala te festivala hrvatskih pjevačkih zborova, smotrâ, folklornih grupa te instrumentalnih sastava. Bavio se bilježenjem i harmoniziranjem narodnih napjeva te surađivao u časopisu Muzika (1967). Uredio je više zbirka vokalnih djela (Omladinski zborovi, Zagreb 1971), a zajedno sa S. Stepanovim zbirku Narodne pjesme i kola iz Slavonije (Zagreb 1966).

LIT.: U spomen Ivo Furić. Večernji list, 40(1996) 17. VIII, str. 37.
 
Nada Bezić (1998)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i znakovi

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

FURIĆ, Ivan. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 22.5.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/furic-ivan>.