FURIĆ, Miroslav

traži dalje ...

FURIĆ, Miroslav, fizičar (Davor kraj Nove Gradiške, 31. I. 1941). U Zagrebu završio gimnaziju 1960, diplomirao 1964. te tezom Kinematički kompletno mjerenje procesa: n+p → n+p+y, n+d → n+n+p i problem nuklearnih sila doktorirao 1970. na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu (PMF). God. 1965–71. bio asistent u Institutu »Ruđer Bošković« (IRB) u Zagrebu, potom znanstveni suradnik na University of Southern California u Los Angelesu (1971–72), na Rice University u Houstonu (1972–74), u IRB (1974–79) i u Conseil européen pour la recherche nucléaire (CERN) u Ženevi (1975–76) te viši znanstveni suradnik na Rice University (1977–79) i u IRB (1979). God. 1980. imenovan je izvanrednim i 1986. redovitim profesorom PMF u Zagrebu. Glavno je područje njegova znanstvenog i stručnog rada nuklearna fizika i fizika srednjih energija s težištem na reakcijskim mehanizmima s više čestica u konačnom stanju, nukleon-nukleon interakcijama te interakcijama piona s jezgrama. Za boravka u Los Angelesu otkrio je novi mehanizam nuklearnih kvazislobodnih reakcija; na izoliranom dijelu atomske jezgre po prvi puta izvršena je nuklearna pretvorba. U istraživanjima u fizici srednjih energija bio je koordinator suradnje (Houston 1972–74), uveo je u Hrvatsku eksperimentalna istraživanja osnivanjem grupe u IRB (1974–79) i bio voditelj više projekata u međunarodnoj suradnji (osobito s Njemačkom i SAD). Sa suradnicima je došao do novih rezultata u otkriću mehanizama pionske apsorpcije i u pionskoj dinamici. Autor je i suautor radova u časopisima: Nuclear Physics A (Amsterdam 1968, 1970, 1973, 1975–77, 1979–81, 1989–91), Nuclear Instruments & Methods (Amsterdam 1969, 1972, 1988, 1991), Physical Review C (New York 1970, 1977–79, 1981, 1983, 1991–92), Physics Letters B (Amsterdam 1972–73, 1976, 1979–80, 1984, 1986, 1989), Fizika (1977, 1979, 1982), Zeitschrift für Physik A (Berlin 1978–79), Physical Review D (New York 1985, 1987–88), Physical Review Letters (New York 1985, 1987–88), Czechoslovak Journal of Physics B (Prag 1986), Few Body Systems (Graz 1987). Dobitnik je Nagrade »Ruđer Bošković« (1987) i Nagrade »Josip Juraj Strossmayer« (1992).

DJELA: Moderne eksperimentalne metode, tehnike i mjerenja u fizici. Zagreb 1992.
 
Stipe Kutleša (1998)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i znakovi

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

FURIĆ, Miroslav. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 22.5.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/furic-miroslav>.