FURJAKOVIĆ, Ivan Ernest

traži dalje ...

FURJAKOVIĆ, Ivan Ernest, liječnik (Srijemski Karlovci, 22. V. 1811 — Ruma, 10. VIII. 1889). Sin liječnika Ivana Antuna. Gimnaziju pohađao u Srijemskim Karlovcima i Velikom Varadinu. Studij medicine završio 1838. u Pešti disertacijom o sklonostima pojedinim bolestima s obzirom na spol. Nakon što je godinu dana prakticirao u Beču, imenovan je 1839. za začasnog fizika u Rumi, gdje je od 1847. do umirovljenja 1875. djelovao kao sekundarni fizik Županije srijemske. Nastojao je unaprijediti javno zdravstvo te je primjerice iz 1859. sačuvana njegova prijava protiv rumskih sapunara koji su pepeo bacali na ulicu.

DJELA: Dispositio in morbos ex diversitate sexus. Pestini 1838.
 
LIT.: Dr. Ernesto Furjaković. Liječnički vjesnik, 11(1889) 9, str. 139–140. — M. D. Grmek: Inauguralne disertacije hrvatskih, srpskih i slovenačkih liječnika (1660–1865). Starine JAZU, 1951, 43, str. 192. — Isti: Hrvatska medicinska bibliografija, I/1. Zagreb 1955, str. 67–68. — M. Mićić: Doktori medicine u Sremskoj županiji do 1848. godine. Acta historica medicinae, pharmaciae, veterinae (Beograd), 9(1969) 1/2, str. 197–210.
 
Vladimir Dugački (1998)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i znakovi

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

FURJAKOVIĆ, Ivan Ernest. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 22.5.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/furjakovic-ivan-ernest>.