FURJAN, Jakob

traži dalje ...

FURJAN, Jakob, kovač (Vratno kraj Varaždina, 2. VII. 1871 — Varaždin, 7. XII. 1915). Nakon završene pučke škole, učio je kovački zanat u Vinici te nakon naukovanja kao pomoćnik radio u Varaždinu, Grazu, Innsbrucku i Münchenu, a od 1895. u Zagrebu do 1897, kada u Varaždinu otvara svoju kovačku radnju. Bio je borac za obrtnička staleška prava i 1902. pokrenuo u Varaždinu zajedno s Josipom Halićem osnivanje Zanatlijskoga i pomoćničkoga potpornog društva. Pravila Društva potvrđena su 1904. Bio je predsjednik do 1914. God. 1905. okuplja obrtnike i potiče osnivanje Saveza hrvatskih obrtnika, koji je osnovan 1908. O problemima obrtničkog staleža objavio je članke u listovima Napredni obrtnik (1906) i Naše pravice (1907).

LIT.: Golub: Glavna skupština »Zanatlijskog i pomoćničkog družtva u Varaždinu za podupiranje svojih članova, njihovih udova i siročadi«. Naše pravice, 1(1904) 2. IV, str. 7. — D. Mintas: In memoriam Jakoba Furjana. Hrvatsko jedinstvo, 3(1940) 7. XII (br. 165), str. 3. — K. Filić: Prvi počeci »Zanatlijsko-pomoćničkog društva« u Varaždinu. Spomenica o 50-godišnjici »Zanatlijskog i pomoćničkog društva« u Varaždinu. Varaždin, 1954(1955!), 8–29.
 
Vera Humski (1998)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i znakovi

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

FURJAN, Jakob. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 21.6.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/furjan-jakob>.