GABELIĆ, Andro

traži dalje ...

GABELIĆ, Andro, publicist (Vrboska na Hvaru, 7. V. 1920). Partizanski major, nakon rata završio gimnaziju i Višu vojnu akademiju, a potom bio glavni urednik vojnog lista zagrebačke vojne oblasti Za domovinu, vanjskopolitički urednik Narodne armije (Beograd), pomoćnik glavnog urednika za vojnu povijest prvog izdanja Vojne enciklopedije i višegodišnji vanjskopolitički vojni komentator Borbe (Beograd). Surađivao i u časopisu Međunarodna politika (Beograd) te napisao više publicističkih knjiga. Umirovljen je 1970. u činu pukovnika. Zanimajući se za hvarsku bunu Matija Ivanića napisao raspravu o socijalnom programu i društveno političkim značajkama bune (Radovi Instituta za hrvatsku povijest, 1977, 10) i monografiju s relevantnom građom (1988).

DJELA: Dvije vojne politike. Zagreb 1950. — Tragovima izdaje. Zagreb 1951. — Bratstvo i jedinstvo naroda Jugoslavije i naša nacionalna politika. Beograd 1957. — Razoružanje i promene ratnih doktrina, ravnoteže snaga i ratne tehnike. Beograd 1963. — SAD: strategija intervencije. Beograd 1965. — Razuzdani svet oružja. Beograd 1966. — Bliski istok. Kriza i rat (suautor M. A. Milenković). Beograd 1967. — Kineski pogledi na rat. Beograd 1967. — Vijetnamski rat. Beograd 1967. — Opštenarodna obrana i društvena samozaštita. Beograd 1973. — Ustanak hvarskih pučana (1510–1514). Split 1988.
 
LIT.: (Osvrti na Ustanak hvarskih pučana): V. Huljić, Arhivski vjesnik, 32(1989) 33, str. 146–148. — Isti, Historijski zbornik, 42(1989) 1, str. 400–401.
 
Mladen Švab (1998)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i znakovi

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

GABELIĆ, Andro. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 20.4.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/gabelic-andro>.