GABELIĆ, Ivan

traži dalje ...

GABELIĆ, Ivan, vjerski pisac (Sarajevo, 20. I. 1666 — Budim, 13. V. 1703). Gimnaziju i filozofiju polazi u Hrvatskom kolegiju u Loretu, teologiju u Grazu i kao svećenik ulazi 1690. u Družbu Isusovu. Djeluje kao propovjednik i kateheta u Varaždinu 1693–95. i Budimu 1696–99, gdje je obolio, pa je nakon kratkog boravka u Trnavi opet propovjednik i misionar u Pečuhu (Pécs; 1701–02) i posljednju godinu u Budimu. U Ugarskoj djeluje uglavnom među doseljenim Hrvatima i unijatima (sjedinjenim pravoslavnima), u gradovima i okolnim selima, a za prvog boravka u Budimu bio je inspektor i »superintendant rašanskih župnika« ugarskog primasa i kardinala Leopolda Kolonića. Pripisuju mu se katekizmi na latinici i ćirilici s priloženim početnicama (abecedica i azbukvica), najstarijim sačuvanim takve vrste, koje je Kolonić dao tiskati u Trnavi, a namijenjeni su bili najvjerojatnije doseljenim Hrvatima te slavenskim unijatima u Ugarskoj. G. je kao predložak svojim prijevodima (preradbama) mogao upotrijebiti jedno od njemačkih manjih izdanja Kanizijeva Katekizma ili pak latinsko izdanje. Grafijski sustav Azbukvice, sastavljen od 32 slova, s elementima ustavne ili srpske i skoropisne ili bosanskohrvatske (Divkovićeve) ćirilice, te jezik, štokavskoikavskog obilježja s ponekim jekavizmom ili ekavizmom, svjedoče da je autor poznavao književnu baštinu bosanskih franjevaca. Gabelićeva latinska abecedica ima 26 znakova; za razliku od dvoslova ly (=lj) i ny (=nj) dvoslove cs (=č) i gy (=đ) te troslove chi (=ć) i sch (=š) nije posebno uvršćivao u abecedni niz.

DJELA: Kratka azbukvica i kratak kerstianski katoličanski nauk P. O. Petra Kanizia društva Imena Isusova složen u Slavinski jezik... Trnava, Tip. Akadem. 1696 (ćiril.; pretisak u: Vrela i prinosi, 1987–88, br. 17). — Kratka abekavica i kratak kerstianski katolicsanski nauk Posctovanoga Otca Petra Kanisia Drusctua Imena Isusova Sloxen u Slavinski Jesik. Trnava, Typom Academ. 1697.
 
LIT.: J. N. Stoeger: Scriptores provinciae Austriae Societatis Jesu. Viennae 1856, 93. — C. Sommervogel: Bibliothèque de la Compagnie de Jésus, 3. Bruxelles—Paris 1892, 1076. — B. Rusínsky: Trnoshá univerzita v službe unionistickoj idey (u: Pamiatke trnavskej univerzity 1634–1777. Trnava 1935, 248–249). — F. Fancev: Hrvatski đaci gradačkog sveučilišta 1586–1829. Ljetopis JAZU, 1936, 48, 184. — T. Matić: »Abecevica« iz XVIII. vijeka za analfabete u požeškom kraju. Vrela i prinosi, 1938, 8, str. 103–107. — J. Jurić i M. Korade: Iz arhivske građe o Ilirskom kolegiju u Loretu II. Podaci o pitomcima Ilirskog kolegija u Loretu (1659–1686). Ibid., 1983, 14, str. 197. — A. Jembrih: Kratka azbukvica (1696). Prilog povijesti hrvatskih početnica. Ibid., 1987–88, 17, str. 3–26. — M. Vanino: Isusovci i hrvatski narod, 2. Zagreb 1987, 645–647. — A. Jembrih: Hrvatski filološki aspekti. Čakovec 1990.
 
Mijo Korade (1998)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i znakovi

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

GABELIĆ, Ivan. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 13.4.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/gabelic-ivan>.