GABLENZ, Karl Wilhelm Ludwig

traži dalje ...

GABLENZ, Karl Wilhelm Ludwig, konjanički general (Jena, 19. VII. 1814 — Zürich, 28. I. 1874). Stupio u carsku austrijsku vojsku 1833. te služio u različitim pukovnijama; natporučnik od 1837, konjanički kapetan od 1845. U činu majora ratovao 1848–49. u Italiji i Ugarskoj. Za ruske intervencije u Ugarskoj 1849. bio časnik za vezu kod ruskih postrojbâ i za zasluge promaknut u pukovnika. Potom zapovjednik 5. dragunske pukovnije i 1850. premješten u Glavni stožer. Obavljao diplomatske misije za kneza Feliksa Schwarzenberga u Dresdenu, Hamburgu i u Rusiji. Za krimskog rata 1853–56. promaknut 1854. u general-majora i zapovjednika austrijskih postrojbâ u moldavskom gradu Iaşiju, odakle je štitio podunavske kneževine od Rusa i vodio diplomatske pregovore, a od 1855. služio kao brigadir. U talijanskom ratu za sjedinjenje zapovijedao 1859. austrijskom prethodnicom u bitki kraj Magente i divizijom u bitki kraj Solferina. God. 1862. bio podmaršal i zapovjednik divizije u sastavu 5. armije u Galiciji, 1863. postao drugi pukovnik vlasnik 6. ulanske pukovnije i 1864. zapovjednik austrijskih pomoćnih odreda u sastavu pruske vojske u njemačko-danskom ratu kada je na čelu austrijskog korpusa prodro na Jylland i porazio dansku vojsku u boju kraj Vejlea. U prusko-austrijskom ratu 1866. bio zapovjednik 10. armijskog zbora u Češkoj, porazio pruske snage kraj Trautenaua (Trutnov) i odbio njihov napadaj kraj Königgrätza (Hradec Králové). Potom je 1867–68. bio zapovijedajući general u Zagrebu i namjesnik na Vojnoj granici te od 1868. do umirovljenja 1871. konjanički i zapovijedajući general u Ugarskoj. Nakon neuspješna novčanog ulaganja i bankrota 1873. ubrzo počinio samoubojstvo. Odlikovan Viteškim križem za zasluge 1849, Viteškim križem Reda željezne krune 2. stupnja 1860. i 1. stupnja 1865, Zapovjedničkim križem Reda Marije Terezije 1865, Viteškim križem Reda Marije Terezije, Velikim križem Reda sv. Leopolda i dr.

LIT.: Militär-Schematismus des österreichischen Kaiserthums. Wien 1837–1873. — J. Hirtenfeld: Der Militär- Maria Theresien- Orden und seine Mitglieder, 4. Wien 1857, 1625–1627, 1753. — Schematismus für das K. und k. Heer und für die K. und k. Kriegs-Marine. Wien 1872–73. — J. Lukeš: Militärischer Maria Theresien-Orden. Wien 1890, 34, 182–191, 525–526. — J. Beranek: Austrijske pobjede godine 1864. Na uspomenu 40-godišnjice osvojenja Šlezvig-Holštajna. Davor, hrvatski vojnički kalendar, 1904, str. 73–74.
 
Damir Karbić (1998)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i znakovi

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

GABLENZ, Karl Wilhelm Ludwig. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 20.4.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/gablenz-karl-wilhelm-ludwig>.