GABREK, Fran

traži dalje ...

GABREK, Fran, veterinar i pravnik (Medzilaborce, 20. I. 1880 — Zagreb, 19. IV. 1957). Gimnaziju završio u Varaždinu, diplomirao 1905. te 1911. doktorirao tezom Über die histologische Diagnose und biologische Beobachtungen der Wut na Visokoj veterinarskoj školi u Beču. Pravo s doktoratom završio je 1917. na Pravnom fakultetu u Zagrebu. God. 1905–10. asistent u Bakteriološkom zavodu u Križevcima, potom do 1912. kotarski veterinar u Samoboru i županijski u Bjelovaru. Usavršavao se u bakteriološkim i serološkim zavodima u Berlinu, Sankt Peterburgu, Københavnu i Parizu. Po povratku radio u Bakteriološkom zavodu u Zagrebu i županijskoj oblasti. Kao izaslanik odbora Hrvatsko-slavonskoga veterinarskog društva 1919. sudjelovao u osnivanju Veterinarske visoke škole u Zagrebu. God. 1923. postavljen je za velikog župana Osječke oblasti, 1924. imenovan inspektorom Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, a 1926. postavljen je za redovitog profesora sudskog veterinarstva na Veterinarskom fakultetu u Zagrebu, gdje ostaje do 1929. Bavio se znanstvenim radom na području bakteriologije i serologije, posebice bjesnoćom te objavljivao članke u Veterinarskom vjesniku (1906–16, 1918–19), Samoborskom listu (1910) i Jugoslovenskoj njivi (1919), a u Vjesniku Županije virovitičke (1923, 3/4) autobiografski zapisak.

LIT.: 50 godina Veterinarskog fakulteta u Zagrebu 1919–1969. Zagreb 1969, 15–63. — Spomenica Veterinarskog zavoda Križevci 1901–1976. Križevci 1978, 19–20, 28–30, 128, 133.
 
Josip Badovinac (1998)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i znakovi

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

GABREK, Fran. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 15.4.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/gabrek-fran>.