GOSPODNETIĆ, Pavao

traži dalje ...

GOSPODNETIĆ, Pavao, kipar (XVI. st.). Rodom s otoka Brača. God. 1594. izradio je kip starozavjetnog proroka Elizeja u svetištu katedrale u Šibeniku. Impresivan prorokov lik duge brade, prikazan u maniristički zaokrenutom i dinamičnom stavu, pokazuje da se G. vjerojatno ugledao u djela istaknutoga venecijanskoga kipara Alessandra Vittorije, ali nije postignuo njegovu vrsnoću. To je očito bio razlog da se ta skulptura smatrala jednim od Vittorijinih kipova izrađenih 1559. za kapelu bl. Ivana Trogirskog u trogirskoj katedrali, poslije identificiran na njezinu zvoniku. Uz Nikolu Lazanića i donekle Antuna Nogulovića G. je jedan od glavnih predstavnika manirističke skulpture u Dalmaciji potkraj XVI. st.

LIT.: P. Kolendić: Gospodnetićev »Elisej« u šibenskoj katedrali. Zbornik Bogdana Popovića (Beograd), 1929, str. 322–323. — A. Horvat, R. Matejčić i K. Prijatelj: Barok u Hrvatskoj. Zagreb 1982.
 
Kruno Prijatelj (2002)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i znakovi

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

GOSPODNETIĆ, Pavao. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 15.4.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/gospodnetic-pavao>.