GULIN, Ante

traži dalje ...

GULIN, Ante, povjesničar (Innsbruck, 6. XI. 1944). Završio klasičnu gimnaziju u Splitu 1966, diplomirao na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1971. Pomoćne povijesne znanosti specijalizirao na Filozofskom fakultetu u Zadru, gdje je 1985. doktorirao tezom Srednjovjekovna crkvena sfragistika u Hrvatskoj. Od 1973. radi u Historijskom zavodu JAZU (Zavod za povijesne znanosti HAZU), danas kao kao znanstveni savjetnik. Proučava povijest naših srednjovjekovnih kaptola (Zagreb, Požega, Čazma, Senj, Knin, Rab, Korčula) i crkvene pečate, dao pregled hrvatske diplomatike s bibliografijom te pisao o obitelji Rattkay i znanstvenom radu F. Račkoga sastavivši bibliografiju njegovih radova i radova o njemu. Radove objavljivao u periodicima i zbornicima Zbornik Historijskog zavoda odn. Zavoda za povijesne znanosti HAZU (1977, 1979, 1983, 1988, 1998), Dometi (1979), Starine (1980), Kaj (1985), Vjesnik historijskih arhiva u Rijeci i Pazinu (1987), Krbavska biskupija u srednjem vijeku (Rijeka—Zagreb 1988), Senjski zbornik (1988, 1993), Jadranski zbornik (1989), Statut grada i otoka Korčule iz 1214. g. (Zagreb—Samobor 1989), Kaptol 1221–1991 (Kaptol 1991), Kninski zbornik (1993), Croatica Christiana periodica (1994), Diacovensia (1995), Zagrebačka biskupija i Zagreb 1094–1994 (Zagreb 1995), Krbavska bitka i njezine posljedice (Zagreb 1997), Rasprave iz hrvatske kulturne prošlosti (1998), Dugopolje (Zagreb—Dugopolje 2001).

DJELA: Povijest obitelji Rattkay. Zagreb 1995. — Hrvatska crkvena srednjovjekovna sfragistika. Zagreb 1998. — Hrvatski srednjovjekovni kaptoli. Zagreb 2000.
 
Redakcija (2002)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i znakovi

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

GULIN, Ante. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 21.6.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/gulin-ante>.