HAASZ, Alice

traži dalje ...

HAASZ, Alice, rođ. Lux, neuropsihijatrica (Perlez, 5. V. 1930 — Rijeka, 6. VII. 1993). Gimnaziju završila u Zrenjaninu 1949, diplomirala 1955. na Medicinskom fakultetu u Zagrebu, doktorsku disertaciju Utjecaj familijarnog miljea na psihičko stanje i psihički razvoj djeteta obranila 1969. pri Medicinskom fakultetu u Ljubljani. Po diplomiranju odlazi u riječku Opću bolnicu »Braća dr. Sobol«, gdje 1956. prelazi u Kliniku za neuropsihijatriju u kojoj ostaje do umirovljenja 1991. Specijalistički ispit iz neuropsihijatrije polaže 1962. Niz godina bila je voditeljica odjela za dječje bolesti i karakterološke smetnje Klinike. God. 1963. postaje asistenticom na Medicinskom fakultetu u Rijeci, 1972. docenticom na Medicinskom fakultetu u Ljubljani, a od 1986. profesorica je i pročelnica katedre za psihijatriju te voditeljica više kolegija u dodiplomskoj i poslijediplomskoj nastavi. Glavno je područje njezina znanstvenog i stručnog rada bila mentalna higijena obitelji, posebice psihički poremećaji djece i mladeži te ovisnosti. Bavila se i organizacijom pedopsihijatrijske službe. Znanstvene i stručne radove objavljivala u časopisima Anali Kliničke bolnice »Dr. M. Stojanović« (1964–66, 1969), Liječnički vjesnik (1964, 1967), Medicina (1964–65, 1969–71, 1974–77), Alkoholizam (Beograd 1967, 1971, 1973, 1980), Acta Facultatis medicae Fluminensis (1970), Acta stomatologica Croatica (1970), Jugoslavenska pedijatrija (1970), Alcoholism (1971–72, 1980), Anali Zavoda za mentalno zdravlje (Beograd 1971), Psihoterapija (1972), Al-klub (1975, 1977), Socijalna psihijatrija (1976), Engrami (Beograd 1981), Mediterranean Journal of Social Psychiatry (1981), Ideggyogyaszati szemele (Budimpešta 1982), Alkohologia (Budimpešta 1984).

LIT.: Zbornik liječnika Hrvatske 1874–1974. Zagreb 1974, 405. — Đ. Ljubičić: In memoriam. Prof. dr. Alice Haasz. Acta Facultatis medicae Fluminensis, 20(1995) 1, str. 52. — Medicinski fakultet u Rijeci 1955–1995. Rijeka 1997, 225.
 
Ante Škrobonja (2002)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i znakovi

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

HAASZ, Alice. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 20.4.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/haasz-alice>.