HAASZ, Josip

traži dalje ...

HAASZ, Josip (Haarz, Haas, Hasz), zlatar (Vásárhely, Ugarska, 1795 — ?, nakon 1830). U Zagrebu se prvi put spominje 1820. u popisu polaznika zagrebačke risarske škole kao pomoćnik zlatara F. Lesnika. God. 1828. nalazi se u popisu zagrebačkih obrtnika, a 1829. prijavljuje žigove (mjesni žig Zagreba i majstorski žig s krasnopisnim inicijalima). Haaszova djela nose značajke bidermajerskoga stilskog izraza. Sačuvani radovi su posipalo za šećer (zbirka Pučar u Zagrebu), mala žlica jednostavnih oblika (nekadašnja zbirka Shauff u Zagrebu), soljenka u obliku lire (u posjedu nasljednikâ zbirke Olge Klobučar u Zagrebu), navikula iz župne crkve u Hrnetiću i žlica (obje u MUO), četiri votiva iz župne crkve u Mariji Bistrici, od kojih dva u obliku srca i jedno u obliku ruke (Dijecezanski muzej u Zagrebu) te šećernica izrađena dijelom od kokosova oraha (Muzej grada Zagreba). O. 1830. izradio je paradnu sablju F. Kulmera (u posjedu Barbare Kulmer u Zagrebu), čiji ukrasni dijelovi upućuju na majstorove veze s budimskim obrtnicima od kojih je nabavljao već gotove dijelove. Iz računskih knjiga zagrebačke stolnice vidljivo je da je 1830. radio i za nju.

LIT.: M. Stahuljak: Zagrebačka risarska škola i njezini prvi učitelji (1781–1821). Tkalčićev zbornik, 1. Zagreb 1955, 154. — I. Bach: Nekoliko radova zagrebačkih zlatara prve četvrti 19. stoljeća. Vijesti muzealaca i konzervatora Hrvatske, 11(1962) 2, str. 44–45. — Isti: Radovi zagrebačkih zlatara u zbirci Muzeja za umjetnost i obrt u Zagrebu. Peristil, 1962, 5, str. 109–110. — Isti: Zagrebački zlatarski radovi s kraja 18. i prve polovine 19. stoljeća u zbirci obitelji Shauff u Zagrebu. Ibid., 1967–68, 10/11, str. 192. — Isti: Žigovi četvorice zagrebačkih zlatara godine 1829. Iz starog i novog Zagreba, 1968, 4, str. 171, 173. — Hrvatski narodni preporod 1790–1848 (katalog izložbe). Zagreb 1985. — Bidermajer u Hrvatskoj 1815–1848 (katalog izložbe). Zagreb 1997.
 
Dragana Ratković (2002)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i znakovi

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

HAASZ, Josip. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 20.4.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/haasz-josip>.