HABEK, Mladen

traži dalje ...

HABEK, Mladen, ekonomist (Kapela kraj Bjelovara, 3. VI. 1930). U Otočcu završio Ekonomski tehnikum 1949, u Zagrebu na Ekonomskom fakultetu diplomirao 1957. te 1971. doktorirao tezom Doprinosi metoda Direct Coasting unapređenju prodajne politike privrednih organizacija. Radio u Zagrebu, Čakovcu i Varaždinu, gdje je najposlije od 1962. bio profesor Više ekonomske škole. Od 1972 (od 1982. kao redoviti profesor) do umirovljenja 1993. predavao na zagrebačkom Fakultetu za vanjsku trgovinu, odn. na Ekonomskom fakultetu nakon njihove integracije. Samostalno i u suradnji napisao više knjiga, udžbenika i priručnika te surađivao u časopisima i zbornicima Financijsko poslovanje (1965), Ekonomski analitičar (1966), Ekonomsko-tehnički pregled (1966), Informator (1966–68, 1972–73), Knjigovođa (1967–69), Poduzeće-Banka (1969–70, 1972–73), Računovodstvo i financije (1972–73, 1976, 1980, 1982–83, 1987, 1989–91), Zbornik radova fakulteta za vanjsku trgovinu (1976, 1979), Računovodstvo, revizija i financije (1992–94, 1996–99; glavni i odgovorni urednik od 1992).

DJELA (izbor): Teoretske osnove računovodstva. Varaždin 1964. — Računovodstvo privrednih organizacija (suautor). Varaždin 1969, 1971². — Ekonomska analiza poslovanja radnih organizacija (suautor). Varaždin 1970, 1974². — Financijsko poslovanje (suautor). Pula 1971. — Računovodstvo i računovodstvene informacije u organizaciji udruženog rada. Zagreb 1975, 1977², 1980³. — Poslovne financije (suautor). Zagreb 1980, 1984². — Računovodstvo. Zagreb 1984. — Primjena osobnih kompjutera u radnim organizacijama (suautor). Zagreb 1985, 1987², 1991³. — Računovodstvena teorija i metoda (suautor). Zagreb 1988, 1990². — Računovodstvo poduzetnika, 1–2 (suautor). Zagreb 1993, 1994². — Radovi o životu i djelu Benedikta Kotruljevića, 1 (suautor). Zagreb 1996. — Računovodstvo neprofitnih organizacija (suautor). Zagreb 1997, 1998².
 
LIT.: Dvadeset godina ekonomskog i organizacijsko-informatičkog studija u Varaždinu 1962–1982. Varaždin 1982, 164–165. — V. Vašiček: Računovodstvena teorija i metoda. Računovodstvo i financije, 36(1990) 8/9, str. 76–79.
 
Tatjana Delibašić (2002)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i znakovi

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

HABEK, Mladen. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 20.4.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/habek-mladen>.