HADŽIĆ, Nijaz

traži dalje ...

HADŽIĆ, Nijaz, internist-gastroenterolog (Sarajevo, 23. II. 1927). Maturirao 1945. u Zagrebu gdje je 1951. diplomirao na Medicinskom fakultetu te 1973. doktorirao tezom Poremećaji protoka krvi kroz jetru u bolesnika s kroničnim hepatitisom. Cijeli radni vijek proveo je u Internoj klinici Kliničkoga bolničkog centra Rebro. Specijalizaciju iz interne medicine završio je 1961, asistentom postao 1963, docentom 1975, izvanrednim profesorom 1978. te redovitim 1981. Stručno se usavršavao u klinici Mayo u Rochesteru 1976–77. kao stipendist Fullbrightova programa. God. 1980–91. bio je predstojnik Interne klinike. Umirovljen je 1992. Područje njegova znanstvenog interesa i stručnog rada jesu kronična oboljenja jetre, ponajprije hepatitis B i hepatitis C. Bavio se autoimunim bolestima jetre, posebice primarnom bilijarnom cirozom i autoimunim hepatitisom, primarnim karcinomom jetre te rakom probavnog sustava, napose karcinomima želuca i debelog crijeva. Znanstvene i stručne radove objavljivao u časopisima Liječnički vjesnik (1961, 1972, 1977, 1986–88), Acta medica Scandinavica (Stockholm 1966), Acta medica Iugoslavica (1975), Gastroenterology (New York 1978, 1988), Periodicum biologorum (1979), Clinical and Experimental Immunology (Oxford 1982), Gastroenterohepatološki arhiv (Beograd 1984, 1987–89), Digestive Diseases and Sciences (New York 1986), International Journal of Clinical Pharmacology, Therapy and Toxicology (München 1986), Endoscopy (Stuttgart 1988), Libri oncologici (1989), Croatian Journal of Gastroenterology and Hepatology (1992, 1995), Iugoslavica physiologica et pharmacologica acta (Beograd 1992). Autor je i suautor dijelova knjiga i poglavlja u priručnicima Interna medicina, 1 (Zagreb 1982), Radna sposobnost i invalidnost, 4 (Zagreb 1986), Interna medicina (Zagreb 1990, 1997²), Klinička imunologija u Hrvatskoj (Zagreb 1990), Transplantacija organa, 2 (Zagreb 1990), Bolesti gušterače (Zagreb 1993), Klinička onkologija (Zagreb 1996); surađivao u Medicinskoj enciklopediji LZ. Bio je predsjednik Gastroenterološke sekcije Zbora liječnika Hrvatske i Udruženja gastroenterologa Jugoslavije.

DJELA: Priručnik interne medicine – dijagnostika i terapija (suautor). Zagreb 1983 (4 izd. do 1990). — Gastroenterologija (suautor). Beograd 1990. — Interna medicina – izabrana poglavlja iz gastroenterologije i kardiologije (suautor V. Goldner). Zagreb 1990.
 
LIT.: Spomen knjiga u povodu 25. obljetnice Medicinske akademije Hrvatske. Zagreb 1987, 116.
 
Stella Fatović-Ferenčić (2002)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i znakovi

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

HADŽIĆ, Nijaz. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 20.4.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/hadzic-nijaz>.