HADŽIHUSEJNOVIĆ-VALAŠEK, Miroslava

traži dalje ...

HADŽIHUSEJNOVIĆ-VALAŠEK, Miroslava, etnomuzikologinja i glazbena pedagoginja (Osijek, 4. IX. 1935). Gimnaziju i glazbenu školu završila u Osijeku 1954. te diplomirala u J. Andreisa na Historijskom odjelu zagrebačke Muzičke akademije 1965; magistrirala 1991. Od 1959. inspicijentica i urednica za komornu glazbu na Radio-Sarajevu, od 1962. nastavnica u osnovnoj školi u Osijeku i od 1964. u Kupljenovu kraj Zagreba te od 1977. do umirovljenja 1992. predavačica na Pedagoškom fakultetu u Osijeku. Bavi se istraživanjem pretežito slavonske povijesne građe glazbenog folklora te suvremene folklorne glazbe. Napose je zanima pučka crkvena glazba i dječji folklor. Sustavnim radom na terenu, obilazeći mnoga dosad neistražena ili nedovoljno obrađena mjesta, propituje, bilježi i snima seoski i urbani folklor (više od 500 snimaka folklorne glazbe). Za Hrvatski je radio u ciklusu Iz narodne baštine Slavonije i Baranje priredila više od 350 emisija s izvornom glazbenom građom, kao i s onom koju je prikupila među prognanicima Domovinskog rata iz Slavonije, Baranje, hrvatskog Podunavlja i Korduna. Znanstvene i stručne radove objavljuje u publikacijama Anali Centra za znanstveni rad JAZU u Osijeku (1981–83), Rad kongresa folklorista Jugoslavije (Ljubljana 1983, Beograd 1989, Zagreb 1990–91), Četvrti znanstveni sabor Slavonije i Baranje (Osijek 1984), Revija (1984), Zbornik radova sa znanstvenog skupa održanog u povodu 150. obljetnice rođenja Franje Ksavera Kuhača (Zagreb 1984), Kornelije Stanković i njegovo doba (Beograd 1985), Zbornik referatov in prispevkov o predškolski vzgoji (Maribor 1989), Zbornik radova o fra Grguru Čevapoviću (Osijek 1990), Đakovački vezovi (1991, 1993), Osječki zbornik (1991, 1997), Peti znanstveni sabor Slavonije i Baranje (Osijek 1991), Studia ethnologica (1992, 19962), Radovi Hrvatskog društva folklorista (1993, 1996–97), Godišnjak Ogranka Matice hrvatske Vinkovci (1994, 1997), Spomenica Muške pjevačke grupe »Lipa« Vinkovci 1984–1994 (Vinkovci 1995), Zaprešićki godišnjak (1996), Godišnjak Njemačke narodnosne zajednice (1997), Music, Politics and War: Views from Croatia (Zagreb 1998), Zagreb i glazba 1094–1994 (Zagreb 1998), Glazba, folklor i kultura. Svečani zbornik za Jerka Bezića (Zagreb 1999), Josip Lovretić. Prilozi sa znanstvenog kolokvija 1998 (Drenovci 1999). Surađuje i u novinama Glas Slavonije. Sastavila metodički priručnik za glazbenu nastavu Kliker, lopta, skočica (Osijek 1982). Priredila audio-kasetu s hrvatskim domoljubnim zdravicama i napitnicama Puna srca, pune čaše (Slavonska naklada »Privlačica«, Vinkovci 1992). S Josipom Vinkeševićem priredila zbirku hrvatskih folklornih napjeva i plesova iz Slavonije i Baranje Pjesmom na Vezove (Đakovo 1994). Surađivala u pogovoru knjige F. Gerstnera Povijesne bilješke Sotina (Zagreb 1996) te uredila i notnim zapisima popratila zbirku tekstova Andrije Širca Prekopakra selo od davnina (Pakrac 1998).

 
Ivona Ajanović-Malinar (2002)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i znakovi

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

HADŽIHUSEJNOVIĆ-VALAŠEK, Miroslava. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 13.4.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/hadzihusejnovic-valasek-miroslava>.