HAJSIG, Mladen

traži dalje ...

HAJSIG, Mladen, veterinar mikrobiolog (Remetinec kraj Novog Marofa, 10. IX. 1919 — Zagreb, 21. IX. 1996). Gimnaziju završio 1938. u Varaždinu, diplomirao 1944. na Veterinarskom fakultetu u Zagrebu na kojem je 1953. i doktorirao disertacijom Prilog poznavanju uzročnika piobaciloze (Corynebacterium pyogenes) i njegova značenja za neke domaće životinje. Potom je veterinar u Čakovcu i Svetome Martinu na Muri do 1948. kada postaje asistentom u Zavodu za mikrobiologiju Veterinarskog fakulteta u Zagrebu, gdje je od 1958. docent, od 1960. viši znanstveni suradnik, od 1966. znanstveni savjetnik te od 1970. do umirovljenja 1978. redoviti profesor. Na stručnom i znanstvenom usavršavanju iz mikrobiologije boravio je 1956–57. i 1962. u Nizozemskoj te 1965. u Bugarskoj. God. 1957. osnovao je Mikološki laboratorij u Zavodu za mikrobiologiju i zarazne bolesti Veterinarskog fakulteta čime je otvorio važno područje animalne i humane patologije. U početku je istraživao šire područje mikrobiologije da bi se poslije posvetio veterinarsko-medicinskoj mikologiji. Bavio se proučavanjem dermatofitoza, posebice u goveda, te sustavnim ispitivanjem etiologije i patologije reprodukcije u goveda i svinja. Prvi je u nas dijagnosticirao neke bolesti i njihove uzročnike, npr. kandidozu, kriptokokozu, mikrosporozu. Istraživao je aspergilozu ptica i goveda, gljivični otitis u psa i čovjeka te gljivični mastitis u krava i kobila. Ispitivao je bakterijsku i gljivičnu floru u stočnim krmivima i namirnicama životinjskog podrijetla, fermentno djelovanje gljivica te odnose između gljivica i drugih mikroorganizama. Proučavajući gljivice u pčela otkrio je novu, dotad nepoznatu, kvascima sličnu vrstu i nazvao je Torulopsis apicola. Surađivao je u časopisima Veterinarski arhiv (1950–53, 1955–69, 1971–78, 1980, 1982–83, 1985–86, 1990), Lovački vjesnik (1951), Veterinarski glasnik (Beograd 1952, 1956–57, 1961, 1973, 1975, 1977), Schweizer Archiv für Tierheilkunde (Bern 1956), Antonie van Leeuwenhoek Journal of Microbiology and Serology (Bilthoven 1958–59, 1963), Stočarstvo (1959–60, 1969), Veterinary Record (London 1960), Tijdschrift voor diergeneeskunde (Utrecht 1961), Vetserum (1961, 1964, 1968), Veterinärmedizinische Nachrichten (Marburg 1963), Veterinary Medical Review (Marburg 1964), Ljetopis JAZU (1965–66, 1978), Ars medici (Liestal 1967), Mikrobiologija (Beograd 1968), Mykosen (Berlin 1969), Tehnologija mesa (Beograd 1971), Rad JAZU (1977). S F. Mlincem i E. Topolnikom napisao sveučilišni udžbenik Veterinarska mikrobiologija (Zagreb 1966), a surađivao je i u Priručniku za veterinare (Zagreb 1961) i Veterinarskom priručniku (Zagreb 1976, 1989²). God. 1969. urednik je referentnog časopisa Veterinarstvo, a 1978. glavni urednik časopisa Veterinarski arhiv. Dobitnik je Nagrade »Ruđer Bošković« 1978. God. 1963. osnovao je Kulturno-umjetničku sekciju Saveza društava veterinara i veterinarskih tehničara SRH a 1974. Pjevački zbor veterinara Zagreba.

LIT.: 50 godina Veterinarskog fakulteta u Zagrebu 1919–1969. Zagreb 1969, 644–645. — A. Režek: Bibliografija. 50 godina Veterinarskog fakulteta u Zagrebu 1919–1969. Zagreb 1971, 183–192. — Mladen Hajsig. Ljetopis JAZU, 1979, 79, str. 523–531. — E. Topolnik: Prof. dr Mladen Hajsig. Veterinarski arhiv, 49(1979) 4, str. 159–162. — U. Bego: Bibliografija 1969–1979. 60 godina Veterinarskog fakulteta u Zagrebu. Zagreb 1982, 103–106. — V. Čajkovac: Mladen Hajsig zum 65. Geburtstag. Mykosen (Berlin), 27(1984) 11, str. 579–580. — E. Topolnik: Prof. Dr. Mladen Hajsig (1919–1996). Veterinarski arhiv, 66(1996) 6, str. 209–210. — T. Naglić: Mladen Hajsig (1919.–1996.). Veterinarska stanica, 28(1997), 2, str. 126.
 
Josip Badovinac (2002)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i znakovi

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

HAJSIG, Mladen. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 18.5.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/hajsig-mladen>.