HALADI DIETZ, Josip

traži dalje ...

HALADI DIETZ, Josip, veterinar (Zagreb, 12. III. 1866 — Osijek, 10. V. 1916). Školovao se u Beču, gdje je 1889. diplomirao na Visokoj veterinarskoj školi. Po završetku studija radi u Bavarskoj i Šleskoj; 1891–1902. kotarski je veterinar u Daruvaru, potom do 1907. u Đakovu te u Osijeku, gdje je 1913. imenovan županijskim veterinarom. Zajedno s B. Hirschom, pokrenuo je, sastavljao i uređivao Veterinarski žepni kalendar (1903–15) u kojem su objavljivane zakonske odredbe i praktične upute za veterinare. Kalendar je izlazio u nakladi Hrvatsko-slavonskoga veterinarskog društva.

LIT.: B. Hirsch: Josip Haladi-Dietz. Veterinarski vjesnik, 12(1916) 7, str. 180–182. — M. D. Grmek: Hrvatska medicinska bibliografija, I/2. Zagreb 1970, 99–101.
 
Josip Badovinac (2002)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i znakovi

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

HALADI DIETZ, Josip. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 22.5.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/haladi-dietz-josip>.