HALADI, Franjo

traži dalje ...

HALADI, Franjo, pravnik (Zagreb, 8. IX. 1859 — Zagreb, 25. VIII. 1944). Klasičnu gimnaziju završio 1878. u Zagrebu, gdje je 1882. diplomirao na Pravnom fakultetu. Po završetku studija radio kao sudac 1882–95. u Varaždinu, Staroj Pazovi i Gračacu te kao zamjenik državnog odvjetnika u Zagrebu. Baveći se pitanjima narodnoga gospodarstva, prihvatio je 1895. službu tajnika u odjelu za gospodarske poslove Zemaljske vlade te postao upraviteljem novoosnovanog agrarno-pravnog odsjeka. God. 1913. imenovan banskim savjetnikom, a 1919. na osobni zahtjev umirovljen. — Kao pravnik i upravni praktičar sudjelovao je u donošenju zakona o zadrugama (1889), uređenju zemljišnih zajednica (1894) i uređenju općine Turopolje (1895). Na primjeru komasacije zemljišta u Austriji, Češkoj, Moravskoj i Njemačkoj izradio je osnove s provedbenim uputama zakona o komasaciji 1902. i zakona o nužnim prolazima 1906. U Mjesečniku Pravničkoga družtva objavio je raspravu Ograničenje osobne slobode po kaznenom postupniku od 17. svibnja 1875. osobitim obzirom na predizvide i iztragu (1893, 8) te članak O potrebi revizije hrvatskog komasacionog zakona (1899, 11–12). Suautor je Uredovne zbirke naredaba i propisa kr. hrvatsko-slavonsko-dalmatinske zemaljske vlade, odjela za narodno gospodarstvo, 1–4 (Zagreb 1915–18). Tajnik (1896–1917) i predsjednik (1917–21) Pravničkoga društva u Zagrebu.

DJELA: Zakon od 25. travnja 1894. o uredjenju zemljišnih zajednica i Zakon od 1. svibnja 1895. o uredjenju plemenite obćine turopoljske sa provedbenimi naredbami. Zagreb 1898. — Zakon o vodnom pravu od 31. prosinca 1891. Sa provedbenim i sa svim naknadno izdanim naredbama, kao i s uputama o izrabi motorne snage vode, o obrani nasipa od vode i o osnivanju ribnjaka. Zatim Zakon od 22. listopada 1895. o uredjenju bujica (vododerina). Zagreb 1904. — Tumač zakona od 6. travnja 1906. o nuždnim prolazima sa obrazcima molba i rješidaba i provedbena Naredba od 18. srpnja 1906. Zagreb 1906. — Zakon od 22. lipnja 1902. o komasaciji zemljišta i Provedbena naredba k istomu zakonu od 8. srpnja 1902. sa svim obrazcima. Zagreb (s. a.).
 
LIT.: (Prikazi zakona): A. Goglia, Mjesečnik Pravničkoga družtva, 24(1894) 4, str. 248–249; 28(1902) 12, str. 950–956. — J. Andrassy: Franjo Haladi. Ibid., 70(1944) 2, str. 130–131. — I. Živić: Franjo Haladi, banski savjetnik u m. Agrarne operacije, 1(1944) 3/4, str. 413.
 
Tatjana Delibašić (2002)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i znakovi

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

HALADI, Franjo. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 22.5.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/haladi-franjo>.