HALAMBEK, Marija

traži dalje ...

HALAMBEK, Marija, inženjerka šumarstva (Zagreb, 24. XI. 1934). U Zagrebu završila gimnaziju 1953. i studij šumarstva na Poljoprivredno-šumarskom fakultetu 1958. Na Šumarskom je fakultetu 1989. doktorirala tezom Istraživanje virulentnosti gljive Endothia parasitica (Murr/And.) uzročnika raka kore pitomog kestena (Castanea sativa Mill). Isprva radi na uređivanju šuma u Novoj Gradiški i Sisku, 1962. dolazi u Jugoslavenski institut za četinjače (od 1973. Šumarski institut) u Jastrebarskom, gdje vodi rasadničku proizvodnju do 1966. kada prelazi u istraživački odjel za uzgoj i zaštitu šuma. Od 1980. znanstvena je asistentica, od 1989. do umirovljenja 1994. viša znanstvena suradnica u Odjelu za zaštitu šuma. Stručno se usavršavala 1964. u Čehoslovačkoj, 1986. u Italiji te 1987. i 1989. u Švicarskoj. Glavna su područja njezina znanstvenog rada herbologija i šumarska fitopatologija, posebice primjena herbicida u rasadnicima i u kulturama, fumigacija i dezinfekcija tla i supstrata u rasadnicima te problemi propadanja i sušenja pojedinih vrsta drveća (lipe, američkog borovca, crnog bora, pitomoga kestena i drugih vrsta listača i četinjača). Mnoga su njezina rješenja našla primjenu u šumarskoj praksi. Surađivala je u periodicima Šumarski list (1972–73), Poljoprivredna-znanstvena smotra (1976), Zaštita bilja (Beograd 1976, 1981), Radovi Šumarskog instituta Jastrebarsko (1984–86, 1988, 1991, 1993), Anali za šumarstvo JAZU (HAZU) (1986, 1991), Glasnik za šumske pokuse (1992). Jedna je od autora publikacije Zaštita šuma i pridobivanje drva (Zagreb 1996).

DJELA: Rječnik zaštite bilja (suautorica). Zagreb 1999.
 
LIT.: Monografija Šumarskog instituta Jastrebarsko. Zagreb 1986, 32, 35, 76, 88, 117. — Bibliografija 1986–1995. Šumarskog instituta Jastrebarsko. Jastrebarsko 1996, 6, 8, 14–16, 31, 43, 64, 142–144, 150, 157, 177.
 
Jasna Šikić (2002)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i znakovi

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

HALAMBEK, Marija. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 22.5.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/halambek-marija>.