HALAMBEK, Vatroslav

traži dalje ...

HALAMBEK, Vatroslav, novinar i publicist (Zagreb, 31. XII. 1944). Maturirao u Nadbiskupskoj klasičnoj gimnaziji u Zagrebu 1965. God. 1961. ušao u Družbu Isusovu te pri njezinu Filozofsko-teološkome institutu u Zagrebu diplomirao 1969. filozofiju, a 1974. teologiju. Zaređen je za svećenika 1974. i potom magistrirao iz duhovne teologije na Papinskome sveučilištu Gregoriani u Rimu o duhovnim vježbama sv. Ignacija. Povratkom iz Rima urednik je časopisa Obnovljeni život 1976–88, u kojem i objavljuje (Asketski nauk Bene Rogačića, 1991). God. 1988–96. ravnatelj je Hrvatskoga programa na Radio-Vatikanu. Istodobno se javlja kao dopisnik HRT, lista Mi, Izvještajne katoličke agencije (IKA) i Vjesnika. Od 1996. urednik je Glasnika Srca Isusova i Marijina. Objavio je knjigu duhovnih razmišljanja Kapi za srce, a s Ljiljanom Matković-Vlašić preveo s francuskoga knjižicu G. Le Mouela Bog u metrou (Zagreb 1978).

DJELA: Kapi za srce. Zagreb 1987, 1996².
 
LIT.: (B. Rotar): Nova knjiga p. Vatroslava Halambeka, D. I. »Kapi za srce«. Prilog biltenu Ika-Vijesti, 3(1996) 4. VII, str. III. — K. Belko-Krsnik: Vatroslav Halambek, Kapi za srce. Mi, 21(1997) 1/2, str. 18.
 
Nataša Bašić (2002)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i znakovi

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

HALAMBEK, Vatroslav. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 18.5.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/halambek-vatroslav>.