HALEK, Vid

traži dalje ...

HALEK, Vid (Halleck, Hallek, von Halleg, von Hellegg; Veit, Veitten, Vitus), zapovjednik Slavonske granice (?, 1527? — Varaždin, 15. IV. 1589). God. 1558. spominje se među časnicima koji su, nakon napadaja Malkoč-bega na koprivničko predgrađe, progonili i kraj Đurđevca potukli begovu vojsku. Potom je služio pod zapovjedništvom vrhovnoga kapetana Hrvatske i Slavonske granice I. Lenkovića i kao potpukovnik bio njegov namjesnik 1565–67. Nakon ukidanja zajedničkog zapovjedništva Granice, H. od 1569. samostalno zapovijeda Slavonskom granicom, od 1580. kao pukovnik i od 1588. kao general. Nadređene oblasti u Grazu izvješćivao je o turskim pripravama i pohodima te kao jedan od povjerenika nadvojvoda Ernesta i Karla iznosio je Hrvatskom saboru prijedloge radi obrane, osobito Slavonije. Poglavito je nastojao utvrditi Koprivnicu, Đurđevac, Križevce, Ivanić te biskupske utvrde Dubravu i Gradac. Sam je obilazio gradilišta i nadzirao radove, napose 1586–88. kada su bili dovršeni glavni građevinski radovi.

LIT.: R. Lopašić: Prilozi za poviest Hrvatske XVI. i XVII. vieka iz štajerskoga zemaljskoga arhiva u Gradcu. Starine, 1887, knj. 19, passim. — F. Šišić: Hrvatski saborski spisi, 4. Zagreb 1917. — V. Klaić: Povijest Hrvata, 5. Zagreb 1973, passim. — R. Horvat: Povijest grada Varaždina. Varaždin 1993, 92–93, 99, 104–105, 113, 116. — M. Kruhek: Krajiške utvrde i obrana Hrvatskog Kraljevstva tijekom 16. stoljeća. Zagreb 1995. — I. Mažuran: Hrvati i Osmansko Carstvo. Zagreb 1998.
 
Redakcija (2002)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i znakovi

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

HALEK, Vid. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 22.5.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/halek-vid>.